Späť

Ústavný súd SR vyslovil v I. polroku 2017 porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR v 161 nálezoch Ústavného súdu SR

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil v I. polroku 2017 porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v 161 nálezoch Ústavného súdu Slovenskej republiky a priznal primerané finančné zadosťučinenie vo výške 399 700 € (tlačová informácia č. 61/2017)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 07. 08. 2017
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 7. 8. 2017
Dátum aktualizácie: 7. 8. 2017