Späť

V roku 2013 Ústavný súd SR konštatoval v 5 nálezoch porušenie práv maloletých

Popis tlačovej správy: Najcitlivejšou a najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva pri ochrane ľudských práv sú maloleté deti, ktorých pred súdmi zastupujú zákonní zástupcovia alebo súdom ustanovení opatrovníci. Ústavný súd SR venuje mimoriadnu pozornosť monitorovaniu postupov všeobecných súdov pri rozhodovaní o právach maloletých v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa (tlačová informácia č. 13/2014).
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 17. 02. 2014
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015