Späť

V roku 2013 všeobecné súdy až v 20 prípadoch nerešpektovali nálezy Ústavného súdu SR na prieťahy v súdnom konaní

Popis tlačovej správy: Ústavný súd SR venuje v rámci projektu Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR zvláštnu pozornosť okrem extrémnych prieťahov najmä kategórii tzv. opakovaných prieťahov (tlačová informácia č. 21/2014).
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 18. 03. 2014
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015