Späť

Verejné zasadnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky

Popis tlačovej správy: Ústavný súd SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej nevyhovel návrhu na začatie konania o súlade zákona o poľovníctve a zastavil konanie o návrhu na posúdenie zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (tlačová informácia č. 13/2016)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 16. 03. 2016
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 16. 3. 2016
Dátum aktualizácie: 9. 8. 2016