Späť

Verejné zasadnutie senátu Ústavného súdu SR vo veci vedenej pod sp. zn. II. ÚS 718/2014 zrušené pre námietku predpojatosti

Popis tlačovej správy: Verejné zasadnutie senátu Ústavného súdu SR vo veci vedenej pod sp. zn. II. ÚS 718/2014 zrušené pre námietku predpojatosti (tlačová informácia č. 12/2015)
Skupina tlačovej správy: K udalosti
Dátum vydania: 24. 02. 2015
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 3. 1. 2020