Späť

Vybrané štatistické ukazovatele rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za obdobie 1.1.2021 – 30.6.2021

Popis tlačovej správy: Vybrané štatistické ukazovatele rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za obdobie 1.1.2021 – 30.6.2021 (tlačová správa č. 34/2021)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 21. 07. 2021
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 21. 7. 2021
Dátum aktualizácie: 21. 7. 2021