Späť

Vybrané štatistické ukazovatele rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za roky 2020 a 2021

Popis tlačovej správy: Vybrané štatistické ukazovatele rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za roky 2020 a 2021 (tlačová správa č. 2/2022)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 14. 01. 2022
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 14. 1. 2022
Dátum aktualizácie: 14. 1. 2022