Späť

Vyhodnotenie projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR“ so zameraním na konania, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie práva na súdnu a inú právnu ochranu, práva na spravodlivé súdne konanie a práva na spravodlivý súdny proces za obdobie rokov 2008 – 2017

Popis tlačovej správy: Vyhodnotenie projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR“ so zameraním na konania, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie práva na súdnu a inú právnu ochranu, práva na spravodlivé súdne konanie a práva na spravodlivý súdny proces za obdobie rokov 2008 – 2017 (tlačová informácia č. 48/2018)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 11. 06. 2018
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 11. 6. 2018
Dátum aktualizácie: 11. 6. 2018