Späť

Vyhodnotenie projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR“ so zameraním na konania, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a porušenie práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote za obdobie rokov 2009 – 2017

Popis tlačovej správy: Vyhodnotenie projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR“ so zameraním na konania, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a porušenie práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote za obdobie rokov 2009 – 2017 (tlačová informácia č. 44/2018)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 31. 05. 2018
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 31. 5. 2018
Dátum aktualizácie: 31. 5. 2018