20.04.2010

Predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková organizuje ďalší okrúhly stôl k riešeniu prieťahov v súdnom konaní (tlačová informácia č. 13/2010).

Predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková organizuje ďalší okrúhly stôl k riešeniu prieťahov v súdnom konaní (tlačová informácia č. 13/2010).
 
15.04.2010

Delegácia Ústavného súdu Slovenskej republiky ukončila oficiálnu návštevu na Ústavnom súde Srbskej republiky (tlačová informácia č. 12/2010).

Delegácia Ústavného súdu Slovenskej republiky ukončila oficiálnu návštevu na Ústavnom súde Srbskej republiky (tlačová informácia č. 12/2010).
 
31.03.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom ústnom pojednávaní pléna 31. marca 2010 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn PL. ÚS 3/09 (tlačová informácia č. 09/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom ústnom pojednávaní pléna 31. marca 2010 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn PL. ÚS 3/09 (tlačová informácia č. 09/2010).
 
31.03.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 31. marca 2010 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 260/09 (tlačová informácia č. 10/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 31. marca 2010 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 260/09 (tlačová informácia č. 10/2010).
 
17.03.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 17. marca 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 07/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 17. marca 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 07/2010).
 
17.03.2010

Štatistické prehľady v oblasti zbytočných prieťahov a priznaných finančných zadosťučinení v rokoch 2002 - 2009 (tlačová informácia č. 08/2010).

Štatistické prehľady v oblasti zbytočných prieťahov a priznaných finančných zadosťučinení v rokoch 2002 - 2009 (tlačová informácia č. 08/2010).
 
10.03.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 10. marca 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 06/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 10. marca 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 06/2010).
 
24.02.2010

Tlačová konferencia predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej 2010 - Rozhodovacia činnosť a medzinárodné aktivity Ústavného súdu SR v roku 2009 (tlačová informácia č. 05/2010).

Tlačová konferencia predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej 2010 - Rozhodovacia činnosť a medzinárodné aktivity Ústavného súdu SR v roku 2009 (tlačová informácia č. 05/2010).
 
17.02.2010

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa stretla s prezidentkou Združenia sudcov Slovenska (tlačová informácia č. 04/2010).

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa stretla s prezidentkou Združenia sudcov Slovenska (tlačová informácia č. 04/2010).
 
03.02.2010

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súlade zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dohovorom o právnom postavení utečencov a Dohovorom o právach dieťaťa (tlačová informácia č. 03/2010).

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súlade zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dohovorom o právnom postavení utečencov a Dohovorom o právach dieťaťa (tlačová informácia č. 03/2010).