07.05.2008

Predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková a podpredseda ÚS SR Milan Ľalík sa stretli s americkým veľvyslancom

Tlačové informácie č. 26/08
 
30.04.2008

ÚS SR rozhodol

Tlačová informácia č. 24/08
 
16.04.2008

ÚS SR rozhodoval

Tlačová informácia č. 23/08
 
09.04.2008

ÚS SR rozhodol

Tlačová informácia č. 22/08
 
03.04.2008

Medzinárodný seminár „Ústavné súdnictvo v krajinách Višegradskej štvorky"

Tlačové informácie č.20/08
 
03.04.2008

Oslava 15.výročia vzniku ÚS SR v Štátnom divadle v Košiciach

Tlačové informácie č.21/08
 
01.04.2008

Oslava 15.výročia vzniku ÚS SR

Tlačové informácie č.19/08
 
27.03.2008

Nález Ústavného súdu SR vo veci PL. ÚS 18/07

Tlačová informácia č. 5/08
 
19.03.2008

Ústavný súd prijal na ďalšie konanie tri návrhy

Tlačová informácia č. 18/08
 
17.03.2008

Predsedníčka ÚS SR sa zúčastnila 74. plenárneho zasadnutia Benátskej komisie

Tlačové informácie č.17/08