27.03.2008

Nález Ústavného súdu SR vo veci PL. ÚS 18/07

Tlačová informácia č. 5/08
 
19.03.2008

Ústavný súd prijal na ďalšie konanie tri návrhy

Tlačová informácia č. 18/08
 
17.03.2008

Predsedníčka ÚS SR sa zúčastnila 74. plenárneho zasadnutia Benátskej komisie

Tlačové informácie č.17/08
 
13.03.2008

Senát ÚS SR odložil vykonateľnosť uznesenia Najvyššieho súdu SR

Tlačová informácia č. 16/08
 
12.03.2008

ÚS SR zastavil konanie

Tlačová informácia č. 15/08
 
07.03.2008

Plénum ÚS SR schválilo rozvrh práce na rok 2008

Tlačová informácia č. 14/08
 
06.03.2008

Nález Ústavného súdu SR vo veci III. ÚS 300/07

Tlačová informácia č. 4/08
 
28.02.2008

Predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková sa stretla s bulharským veľvyslancom

Tlačové informácie č.13/08
 
27.02.2008

Ústavný súd SR prijal na ďalšie konanie sťažnosť

Tlačová informácia č. 12/08
 
26.02.2008

Podpredseda ÚS SR Milan Ľalík prijal britského veľvyslanca

Tlačové informácie č.11/08