Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 7. decembra 2022 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 10/2018
07.12.2022

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 7. decembra 2022 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 10/2018

(tlačová správa č. 73/2022)
Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan sa zúčastňuje oslavy 70. výročia Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu
05.12.2022

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan sa zúčastňuje oslavy 70. výročia Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu

(tlačová správa č. 72/2022)
 
02.12.2022

Vyhlásenie rozhodnutia

Vyhlásenie rozhodnutia III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci III. ÚS 89/2019
Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol o porušení práv sťažovateľa, ktorý bol 63 dní nezákonne zaistený a už 5 rokov sa domáha náhrady nemajetkovej ujmy
02.12.2022

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol o porušení práv sťažovateľa, ktorý bol 63 dní nezákonne zaistený a už 5 rokov sa domáha náhrady nemajetkovej ujmy

(tlačová správa č. 71/2022)
Kedy proti rozsudku odvolacieho súdu podať najprv dovolanie a kedy rovno ústavnú sťažnosť?
29.11.2022

Kedy proti rozsudku odvolacieho súdu podať najprv dovolanie a kedy rovno ústavnú sťažnosť?

(tlačová správa č. 70/2022)
Dovolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých je prípustné podľa § 420 CSP, ako aj podľa § 421 CSP
25.11.2022

Dovolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých je prípustné podľa § 420 CSP, ako aj podľa § 421 CSP

(tlačová správa č. 69/2022)
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 23. novembra 2022 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PLz. ÚS 4/2022
23.11.2022

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 23. novembra 2022 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PLz. ÚS 4/2022

(tlačová správa č. 68/2022)
Stretnutie predsedov ústavných súdov Slovenska, Česka a Rakúska sa uskutočnilo v Brne
21.11.2022

Stretnutie predsedov ústavných súdov Slovenska, Česka a Rakúska sa uskutočnilo v Brne

(tlačová správa č. 67/2022)
Absencia podpisu druhého konateľa na procesnom úkone (odpore proti platobnému rozkazu)
21.11.2022

Absencia podpisu druhého konateľa na procesnom úkone (odpore proti platobnému rozkazu)

(tlačová správa č. 66/2022)
Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky prijal veľvyslanca Spojených štátov amerických na Slovensku
15.11.2022

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky prijal veľvyslanca Spojených štátov amerických na Slovensku

(tlačová správa č. 65/2022)