Ústavný súd Slovenskej republiky v I. polroku 2016 konštatoval až v 39 nálezoch porušenie základných práv právnických osôb všeobecnými súdmi
31.08.2016

Ústavný súd Slovenskej republiky v I. polroku 2016 konštatoval až v 39 nálezoch porušenie základných práv právnických osôb všeobecnými súdmi

(tlačová informácia č. 48/2016)
 
30.08.2016

Verejné zasadnutie

Verejné zasadnutie II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci II. ÚS 18/2016 - z r u š e n é
 
30.08.2016

Verejné zasadnutie

Verejné zasadnutie II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci II. ÚS 386/2014
 
30.08.2016

Verejné zasadnutie

Verejné zasadnutie II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci II. ÚS 298/2015 - z r u š e n é
Ústavný súd Slovenskej republiky v I. polroku 2016 vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v 148 nálezoch
15.08.2016

Ústavný súd Slovenskej republiky v I. polroku 2016 vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v 148 nálezoch

(tlačová informácia č. 47/2016)
Ústavnému súdu Slovenskej republiky bolo v I. polroku 2016 doručených viac podaní než za prvých sedem rokov jeho existencie dohromady
05.08.2016

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bolo v I. polroku 2016 doručených viac podaní než za prvých sedem rokov jeho existencie dohromady

(tlačová informácia č. 46/2016)
 
05.08.2016

Verejné zasadnutie

Verejné zasadnutie II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci II. ÚS 53/2016
 
04.08.2016

Verejné zasadnutie

Verejné zasadnutie II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci II. ÚS 204/2016
Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol v I. polroku 2016 o 14 návrhoch na posúdenie súladu s Ústavou Slovenskej republiky
03.08.2016

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol v I. polroku 2016 o 14 návrhoch na posúdenie súladu s Ústavou Slovenskej republiky

(tlačová informácia č. 45/2016)
Ústavný súd Slovenskej republiky v I. polroku 2016 vyslovil porušenie práva na osobnú slobodu v 8 nálezoch
29.07.2016

Ústavný súd Slovenskej republiky v I. polroku 2016 vyslovil porušenie práva na osobnú slobodu v 8 nálezoch

(tlačová informácia č. 44/2016)