27.09.2016

Verejné zasadnutie

Verejné zasadnutie III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci III. ÚS 335/2016
 
26.09.2016

Ústavný súd Slovenskej republiky organizuje V. ústavné dni - medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému „Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci“

(tlačová informácia č. 54/2016)
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
21.09.2016

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

(tlačová informácia č. 53/2016)
Ústavný súd Slovenskej republiky organizuje Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý sa uskutoční 29. septembra 2016
19.09.2016

Ústavný súd Slovenskej republiky organizuje Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý sa uskutoční 29. septembra 2016

(tlačová informácia č. 52/2016)
Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky schválilo návrh dodatku č. 1 k rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie 1. 3. 2016 – 28. 2. 2017
16.09.2016

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky schválilo návrh dodatku č. 1 k rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na obdobie 1. 3. 2016 – 28. 2. 2017

(tlačová informácia č. 51/2016)
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
14.09.2016

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

(tlačová informácia č. 50/2016)
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
14.09.2016

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

(tlačová informácia č. 49/2016)
Ústavný súd Slovenskej republiky v I. polroku 2016 konštatoval až v 39 nálezoch porušenie základných práv právnických osôb všeobecnými súdmi
31.08.2016

Ústavný súd Slovenskej republiky v I. polroku 2016 konštatoval až v 39 nálezoch porušenie základných práv právnických osôb všeobecnými súdmi

(tlačová informácia č. 48/2016)
 
30.08.2016

Verejné zasadnutie

Verejné zasadnutie II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci II. ÚS 18/2016 - z r u š e n é
 
30.08.2016

Verejné zasadnutie

Verejné zasadnutie II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci II. ÚS 386/2014