Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
11.07.2014

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

(tlačová informácia č. 52/2014)
Kancelária Ústavného súdu SR získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Budovanie odborných kapacít Ústavného súdu Slovenskej republiky“
26.06.2014

Kancelária Ústavného súdu SR získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Budovanie odborných kapacít Ústavného súdu Slovenskej republiky“

(tlačová informácia č. 50/2014)
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
25.06.2014

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

(tlačová informácia č. 49/2014)
 
24.06.2014

Ústavnému súdu SR bolo za posledné tri roky doručených 31 193 sťažností od jedinej právnickej osoby, mnohé z nich neobsahujú ani len základné náležitosti

(tlačová informácia č. 48/2014)
Dokument „Stanovisko k procesu vymenovania sudcov Ústavného súdu SR v čase výmeny prezidenta“
18.06.2014

Dokument „Stanovisko k procesu vymenovania sudcov Ústavného súdu SR v čase výmeny prezidenta“

(tlačová informácia č. 47/2014)
Benátska komisia na svojom 99. plenárnom zasadnutí prijala „Stanovisko k procesu vymenovania sudcov Ústavného súdu SR v čase výmeny prezidenta“
17.06.2014

Benátska komisia na svojom 99. plenárnom zasadnutí prijala „Stanovisko k procesu vymenovania sudcov Ústavného súdu SR v čase výmeny prezidenta“

(tlačová informácia č. 46/2014)
Postup Ústavného súdu SR v rozhodovaní o ústavných sťažnostiach doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD.
12.06.2014

Postup Ústavného súdu SR v rozhodovaní o ústavných sťažnostiach doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD.

(tlačová informácia č. 45/2014)
 
12.06.2014

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

(tlačová informácia č. 44/2014)
Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci máj 2014 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 59 000 €
11.06.2014

Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci máj 2014 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 59 000 €

(tlačová informácia č. 43/2014)
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
04.06.2014

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

(tlačová informácia č. 42/2014)