26.02.2015

Verejné pojednávanie II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci II. ÚS 430/2013 - z r u š e n é !

 
25.02.2015

Verejné pojednávanie III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci III. ÚS 571/2014

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
25.02.2015

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

(tlačová informácia č. 13/2015)
Verejné zasadnutie senátu Ústavného súdu SR vo veci vedenej pod sp. zn. II. ÚS 718/2014 zrušené pre námietku predpojatosti
24.02.2015

Verejné zasadnutie senátu Ústavného súdu SR vo veci vedenej pod sp. zn. II. ÚS 718/2014 zrušené pre námietku predpojatosti

(tlačová informácia č. 12/2015)
 
24.02.2015

Verejné pojednávanie II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci II. ÚS 718/2014 - z r u š e n é !

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
18.02.2015

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

(tlačová informácia č. 11/2015)
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
11.02.2015

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

(tlačová informácia č. 8/2015)
 
10.02.2015

Verejné pojednávanie II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci II. ÚS 726/2014

Ústavný súd SR za posledné tri mesiace minulého roka rozhodol o 3 744 návrhoch a sťažnostiach
10.02.2015

Ústavný súd SR za posledné tri mesiace minulého roka rozhodol o 3 744 návrhoch a sťažnostiach

(tlačová informácia č. 7/2015)
 
09.02.2015

Verejné pojednávanie III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci III. ÚS 571/2014 - z r u š e n é!