Ústavný súd SR konštatoval za minulý rok extrémne zbytočné prieťahy okresných a krajských súdov v 34 nálezoch
28.02.2014

Ústavný súd SR konštatoval za minulý rok extrémne zbytočné prieťahy okresných a krajských súdov v 34 nálezoch

V 31 nálezoch išlo o konania okresných súdov a v troch nálezoch o konania krajských súdov. Dĺžka najstaršieho sporového konania, ktoré zaevidoval ústavný súd, je 30 rokov. Väčšina extrémnych prieťahov sa pohybuje v rozpätí 13 až 26 rokov (tlačová informácia č. 16/2014).
 
27.02.2014

V roku 2013 Ústavný súd SR konštatoval porušenie práva na osobnú slobodu v 18 nálezoch

Kým v roku 2012 Ústavný súd SR konštatoval porušenie práva na osobnú slobodu len v 6 nálezoch, v období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 sa tento počet zvýšil na trojnásobok a porušenie základného práva na osobnú slobodu vyslovil až v 18 nálezoch (tlačová informácia č. 15/2014).
V roku 2013 Ústavný súd SR konštatoval v 5 nálezoch porušenie práv maloletých
17.02.2014

V roku 2013 Ústavný súd SR konštatoval v 5 nálezoch porušenie práv maloletých

Najcitlivejšou a najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva pri ochrane ľudských práv sú maloleté deti, ktorých pred súdmi zastupujú zákonní zástupcovia alebo súdom ustanovení opatrovníci. Ústavný súd SR venuje mimoriadnu pozornosť monitorovaniu postupov všeobecných súdov pri rozhodovaní o právach maloletých v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa (tlačová informácia č. 13/2014).
 
13.02.2014

Ústavný súd SR v mesiaci január 2014 rozhodol nálezom o zrušení 8 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – január 2014 (tlačová informácia č. 11/2014):
Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci január 2014 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 63 900 €
13.02.2014

Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci január 2014 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 63 900 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - január 2014 (tlačová informácia č. 12/2014):
 
12.02.2014

V roku 2013 Ústavný súd SR rozhodol o 17 933 sťažnostiach fyzických a právnických osôb

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2013 predstavovalo najrozsiahlejšiu agendu v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR konanie o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb najmä vo vzťahu k všeobecným súdom podľa čl. 127 ústavy. Celkový počet rozhodnutých sťažností dosiahol výšku 17 933 (tlačová informácia č. 7/2014).
V roku 2013 rozhodol Ústavný súd SR v 76 nálezoch o porušení práva na súdnu ochranu
12.02.2014

V roku 2013 rozhodol Ústavný súd SR v 76 nálezoch o porušení práva na súdnu ochranu

Sťažnosti na porušenie základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy SR, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd a iných článkov tvoria druhú najrozsiahlejšiu kategóriu sťažností fyzických a právnických osôb Ústavného súdu SR (tlačová informácia č. 9/2014):
Ústavný súd SR priznal v roku 2013 sťažovateľom za prieťahy primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 803 700 €
12.02.2014

Ústavný súd SR priznal v roku 2013 sťažovateľom za prieťahy primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 803 700 €

Ústavný súd SR rozhodol v roku 2013 celkom o 701 sťažnostiach fyzických a právnických osôb, v ktorých namietali porušenie čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a základných slobôd. Sťažovatelia v nich žiadali primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške až 49 397 086, 64 € (tlačová informácia č. 8/2014).
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
12.02.2014

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 12. februára 2014 rozhodol (tlačová informácia č. 10/2014):
Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na slávnostnom zasadnutí Európskeho súdu pre ľudské práva
30.01.2014

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na slávnostnom zasadnutí Európskeho súdu pre ľudské práva

Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková sa na pozvanie predsedu Európskeho súdu pre ľudské práva Deana Spielmanna zúčastní v piatok 31. januára 2014 na slávnostnom zasadnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (tlačová informácia č. 6/2014):