Ústavný súd SR priznal v roku 2013 sťažovateľom za prieťahy primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 803 700 €
12.02.2014

Ústavný súd SR priznal v roku 2013 sťažovateľom za prieťahy primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 803 700 €

Ústavný súd SR rozhodol v roku 2013 celkom o 701 sťažnostiach fyzických a právnických osôb, v ktorých namietali porušenie čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a základných slobôd. Sťažovatelia v nich žiadali primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške až 49 397 086, 64 € (tlačová informácia č. 8/2014).
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
12.02.2014

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 12. februára 2014 rozhodol (tlačová informácia č. 10/2014):
Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na slávnostnom zasadnutí Európskeho súdu pre ľudské práva
30.01.2014

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na slávnostnom zasadnutí Európskeho súdu pre ľudské práva

Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková sa na pozvanie predsedu Európskeho súdu pre ľudské práva Deana Spielmanna zúčastní v piatok 31. januára 2014 na slávnostnom zasadnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (tlačová informácia č. 6/2014):
 
30.01.2014

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 29. januára 2014 rozhodol o návrhu Okresného súdu Brezno (tlačová informácia č. 4/2014):
Verejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
22.01.2014

Verejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom zasadnutí pléna 22. januára 2014 odročil verejné pojednávanie o návrhu na vyslovenie nesúladu zákona o štátnom občianstve s Ústavou SR (tlačová informácia č. 3/2014):
 
15.01.2014

Ústavný súd SR v mesiaci december 2013 rozhodol nálezom o zrušení 4 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – december 2013 (tlačová informácia č. 1/2014)
Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci december 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 64 100 €
15.01.2014

Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci december 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 64 100 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - december 2013 (tlačová informácia č. 2/2014)
Ústavný súd SR v mesiaci november 2013 rozhodol nálezom o zrušení 2 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie
16.12.2013

Ústavný súd SR v mesiaci november 2013 rozhodol nálezom o zrušení 2 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – november 2013 (tlačová informácia č. 103/2013)
Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci november 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 14 300 €
16.12.2013

Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci november 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 14 300 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - november 2013 (tlačová informácia č. 104/2013)
 
11.12.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 11. decembra 2013 rozhodol nálezom o nesúlade časti zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov s Ústavou SR (tlačová informácia č. 102/2013)