Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
26.03.2014

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 26. marca 2014 rozhodol (tlačová informácia č.26/2014):
Predsedníčka Ústavného súdu SR organizuje odbornú poradu
21.03.2014

Predsedníčka Ústavného súdu SR organizuje odbornú poradu

Predsedníčka Ústavného súdu SR JUDr. Ivetta Macejková, PhD. organizuje 24. marca 2014 v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR a detašovaného pracoviska Ústavného súdu SR na Župnom námestí v Bratislave odbornú poradu štatutárnych zástupcov orgánu ochrany ústavnosti a orgánov výkonu spravodlivosti (tlačová informácia č. 24/2014)
Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na 98. plenárnom zasadnutí Benátskej komisie
20.03.2014

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na 98. plenárnom zasadnutí Benátskej komisie

Predmetom rokovania členov Benátskej komisie bude okrem iného aj stanovisko k dvom súborom noviel ustanovení ústavy týkajúcich sa súdnictva Čiernej Hory, stanovisko k návrhu zákona o súdoch Bosny a Hercegoviny a preskúmanie návrhu správy o rozsahu a odňatí parlamentných imunít (tlačová informácia č. 23/2014).
V roku 2013 všeobecné súdy až v 20 prípadoch nerešpektovali nálezy Ústavného súdu SR na prieťahy v súdnom konaní
19.03.2014

V roku 2013 všeobecné súdy až v 20 prípadoch nerešpektovali nálezy Ústavného súdu SR na prieťahy v súdnom konaní

Ústavný súd SR venuje v rámci projektu Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR zvláštnu pozornosť okrem extrémnych prieťahov najmä kategórii tzv. opakovaných prieťahov (tlačová informácia č. 21/2014).
 
19.03.2014

Plénum Ústavného súdu SR si pripomenulo pamiatku prof. JUDr. Viery Strážnickej, CSc.

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej si na dnešnom neverejnom zasadnutí minútou ticha uctilo pamiatku bývalej sudkyne Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej republiky prof. JUDr. Viery Strážnickej, CSc.(tlačová informácia č. 22/2014).
Ústavný súd SR v mesiaci február 2014 rozhodol nálezom o zrušení 3 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie
04.03.2014

Ústavný súd SR v mesiaci február 2014 rozhodol nálezom o zrušení 3 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – február 2014 (tlačová informácia č. 17/2014)
Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci február 2014 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 17 200 €
04.03.2014

Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci február 2014 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 17 200 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - február 2014 (tlačová informácia č. 18/2014):
Ústavný súd SR konštatoval za minulý rok extrémne zbytočné prieťahy okresných a krajských súdov v 34 nálezoch
28.02.2014

Ústavný súd SR konštatoval za minulý rok extrémne zbytočné prieťahy okresných a krajských súdov v 34 nálezoch

V 31 nálezoch išlo o konania okresných súdov a v troch nálezoch o konania krajských súdov. Dĺžka najstaršieho sporového konania, ktoré zaevidoval ústavný súd, je 30 rokov. Väčšina extrémnych prieťahov sa pohybuje v rozpätí 13 až 26 rokov (tlačová informácia č. 16/2014).
 
27.02.2014

V roku 2013 Ústavný súd SR konštatoval porušenie práva na osobnú slobodu v 18 nálezoch

Kým v roku 2012 Ústavný súd SR konštatoval porušenie práva na osobnú slobodu len v 6 nálezoch, v období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 sa tento počet zvýšil na trojnásobok a porušenie základného práva na osobnú slobodu vyslovil až v 18 nálezoch (tlačová informácia č. 15/2014).
V roku 2013 Ústavný súd SR konštatoval v 5 nálezoch porušenie práv maloletých
17.02.2014

V roku 2013 Ústavný súd SR konštatoval v 5 nálezoch porušenie práv maloletých

Najcitlivejšou a najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva pri ochrane ľudských práv sú maloleté deti, ktorých pred súdmi zastupujú zákonní zástupcovia alebo súdom ustanovení opatrovníci. Ústavný súd SR venuje mimoriadnu pozornosť monitorovaniu postupov všeobecných súdov pri rozhodovaní o právach maloletých v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa (tlačová informácia č. 13/2014).