19.09.2012

Ústavný súd SR priznal sťažovateľom v mesiaci júl a august 2012 primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 97 950 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - júl a august 2012 (tlačová informácia č. 42/2012).
Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na medzinárodnej vedeckej konferencii k 20. výročiu prijatia Ústavy SR
11.09.2012

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na medzinárodnej vedeckej konferencii k 20. výročiu prijatia Ústavy SR

Predsedníčka Ústavného súdu SR JUDr. Ivetta Macejková, PhD. sa 12. septembra v Bratislave zúčastní na medzinárodnej vedeckej konferencii na tému Ústava SR - 20 rokov v národnom a európskom pohľade, ktorá sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča (tlačová informácia č. 41/2012).
 
04.09.2012

ESĽP potvrdil správnosť rozhodnutia Ústavného súdu SR

Správnosť rozhodnutia Ústavného súdu SR v prípade sťažovateľov Ibragimov a Čentiev bola potvrdená ďalším rozhodnutím ESĽP (tlačová informácia č. 25/2012).
 
19.07.2012

Ústavný súd SR vyslovil v I. polroku 2012 v 41 nálezoch porušenie práva na súdnu ochranu

Ústavný súd SR rozhodol v období od 1. januára 2012 do 30. júna 2012 o 4 491 sťažnostiach, ktorými sťažovatelia namietali porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a iných článkov Ústavy SR (tlačová informácia č. 39/2012).
 
19.07.2012

Ústavný súd SR rozhodol o dvoch najstarších plenárnych podaniach

Ústavný súd SR v súčasnosti pracuje už len s 12 podaniami, ktoré boli zaregistrované v roku 2010 (z toho 3 plenárne podania), s 200 podaniami z roku 2011 (z toho 13 plenárnych podaní) a s aktuálnymi podaniami z roku 2012. Súčasný stav nevybavených podaní je najlepší v doterajšej histórii ústavného súdu (tlačová informácia č. 38/2012).
 
19.07.2012

Ústavný súd SR priznal v I. polroku 2012 za prieťahy finančné zadosťučinenie vo výške 367 419,39 €

Ústavný súd SR rozhodol v období od 1. januára 2012 do 30. júna 2012 o 633 sťažnostiach, ktorými sťažovatelia namietali porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (tlačová informácia č. 37/2012).
 
16.07.2012

Ústavný súd SR v mesiaci jún 2012 rozhodol nálezom o zrušení 4 rozhodnutí všeobecných súdov a 1 rozhodnutia vlády SR

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – jún 2012 (tlačová informácia č. 36/2012).
 
16.07.2012

Ústavný súd SR priznal v mesiaci jún primerané finančné zadosťučinenie vo výške 52 000 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - jún 2012 (tlačová informácia č. 35/2012).
 
04.07.2012

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 4. júla 2012 rozhodol (tlačová informácia č. 33/2012).
 
18.06.2012

V uplynulých dňoch bolo do riadnej prevádzky uvedené nové webové sídlo Ústavného súdu SR

Portál Ústavného súdu SR nahradil pôvodnú webovú stránku, ktorá vznikla v roku 2007 a v súčasnosti už nespĺňala technické ani estetické parametre. Cieľom zmeny je sprehľadniť a zjednodušiť vyhľadávanie (tlačová informácia č. 32/2012).