Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
19.06.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Plénum Ústavného súdu SR pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka dnes okrem iného rozhodlo o tom, že zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek nie je v súlade s Ústavou SR (tlačová informácia č. 57/2013).
Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci máj 2013 rozhodol nálezom o zrušení 3 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie.
13.06.2013

Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci máj 2013 rozhodol nálezom o zrušení 3 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie.

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – máj 2013 (tlačová informácia č. 54/2013):
 
13.06.2013

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci máj 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 43 000 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - máj 2013 (tlačová informácia č. 55/2013):
Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na oslavách 20. výročia vzniku Ústavného súdu ČR
05.06.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na oslavách 20. výročia vzniku Ústavného súdu ČR

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková vystúpi 5. júna 2013 v Brne na konferencii, ktorá je súčasťou osláv 20. výročia vzniku Ústavného súdu Českej republiky, s príspevkom České a slovenské ústavné súdnictvo po 20 rokoch (tlačová informácia č. 51/2013).
 
05.06.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd SR pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí dnes rozhodol o prijatí návrhu skupiny poslancov NR SR na začatie konania o súlade zák. č. 114/2013 Z. z. s Ústavou SR a o pozastavení jeho účinnosti (tlačová informácia č. 52/2013).
Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky za I. štvrťrok 2013
29.05.2013

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky za I. štvrťrok 2013

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bolo v I. štvrťroku 2013 doručených 13 095 podaní (tlačová informácia č. 50/2013)
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
29.05.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 29. mája 2013 uznesením rozhodol (tlačová informácia č. 49/2013):
 
23.05.2013

Predmetom rokovania sudcov Ústavného súdu SR na rokovaní 22. mája 2013 nebol ďalší postup v konaní o sťažnosti J. Čentéša

Vo viacerých elektronických a printových médiách sa včera resp. dnes objavila informácia, že plénum Ústavného súdu SR na svojom včerajšom neverejnom zasadnutí pridelilo sťažnosť J. Čentéša opätovne sudcovi P. Brňákovi (tlačová informácia č. 48/2013):
Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci apríl 2013 rozhodol nálezom o zrušení 10 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie
20.05.2013

Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci apríl 2013 rozhodol nálezom o zrušení 10 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – apríl 2013 (tl. informácia č. 46/2013):
Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci apríl 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 59 000 €
20.05.2013

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci apríl 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 59 000 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - apríl 2013 (tlačová informácia č. 47/2013):