02.10.2013

Ústavný súd SR priznal nálezom v mesiacoch júl a august 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 110 900 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - júl/august 2013 (tlačová informácia č. 77/2013)
Odborníci diskutovali v rámci II. ústavných dní o aktuálnych problémoch volebného práva a volebného súdnictva
30.09.2013

Odborníci diskutovali v rámci II. ústavných dní o aktuálnych problémoch volebného práva a volebného súdnictva

Ústavný súd SR zorganizoval v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika medzinárodnú konferenciu „Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike – II. ústavné dni.“ Konferencia sa uskutočnila 25. septembra 2013 v novej pojednávacej miestnosti v sídle ústavného súdu v Košiciach (tlačová informácia č. 76/2013):
 
24.09.2013

Ústavný súd SR organizuje II. ústavné dni - medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému „Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike“

Ústavný súd SR v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu „Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike – II. ústavné dni“, ktorá sa uskutoční 25. septembra 2013 v priestoroch sídla Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach.
 
20.09.2013

Ústavný súd SR priznal v I. polroku 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 457 900 €

Ústavný súd SR rozhodol v I. polroku 5 702 sťažností fyzických a právnických osôb. Sťažovatelia v nich žiadali primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške až 23 598 959,25 € (tlačová informácia č. 74/2013).
Ústavný súd SR registroval za I. polrok tohto roku iba 3 nevybavené podania z roku 2010
19.09.2013

Ústavný súd SR registroval za I. polrok tohto roku iba 3 nevybavené podania z roku 2010

Napriek stúpajúcemu trendu v počte doručených podaní sa ústavnému súdu v I. polroku 2013 darilo znižovať stav nevybavených podaní - sťažností fyzických a právnických osôb ako aj návrhov z minulosti (tlačová informácia č.73/2013).
Predsedníčka Ústavného súdu SR sa dnes stretla s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušanom Chrenekom
16.09.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa dnes stretla s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušanom Chrenekom

Cieľom tohto stretnutia bola výmena poznatkov k riešeniu aktuálnych problémov vymožiteľnosti práva so zameraním na efektívnosť vymožiteľnosti a efektívnosť fungovania súdnych systémov členských štátov Európskej únie. Predmetom rokovania bola aj diskusia o novom nástroji Európskej komisie – Porovnávací prehľad súdnictva v Európskej únii (tlačová informácia č. 72/2013):
Plénum Ústavného súdu SR sa bude dnes na neverejnom zasadnutí zaoberať návrhom sťažovateľa Š.Harabina na obnovu konania
11.09.2013

Plénum Ústavného súdu SR sa bude dnes na neverejnom zasadnutí zaoberať návrhom sťažovateľa Š.Harabina na obnovu konania

ESĽP rozsudkom rozhodol, že k porušeniu čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd došlo tým, že o disciplinárnom návrhu proti sťažovateľovi nebolo rozhodnuté nestranným súdom (tlačová informácia č.70/2013):
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
11.09.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 11. septembra 2013 rozhodol v súvislosti s rozhodovaním vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 6/2013 o námietke predpojatosti viacerých sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa § 27 a 28 zákona o ústavnom súde uznesením takto (tlačová informácia č. 71/2013):
 
09.09.2013

Za I. polrok 2013 bolo Ústavnému súdu SR doručených 16 000 sťažností fyzických a právnických osôb

Najrozsiahlejšiu agendu aj v I. polroku 2013 predstavovalo konanie o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb najmä vo vzťahu k všeobecným súdom podľa čl. 127 ústavy (tlačová informácia 69/2013):
Ústavný súd SR sa bude zaoberať ústavnými sťažnosťami podnikateľov Sergeja S. a Alexandra S.
06.09.2013

Ústavný súd SR sa bude zaoberať ústavnými sťažnosťami podnikateľov Sergeja S. a Alexandra S.

Ústavný súd SR registruje tri ústavné sťažnosti fyzických osôb Sergeja S. a Alexandra S. Dvoma sťažnosťami sa preskúmania rozhodnutia Najvyššieho súdu SR domáha Sergej S., jednou Alexander S. (tlačová informácia č. 68/2013).