Ústavný súd SR priznal sťažovateľom v decembri 2012 primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 60 750 €
15.01.2013

Ústavný súd SR priznal sťažovateľom v decembri 2012 primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 60 750 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - december 2012 (tlačová informácia č. 3/2013)
 
09.01.2013

O najnovšej sťažnosti Jozefa Čentéša bude rozhodovať I. senát

Ústavný súd SR na neverejnom zasadnutí pléna 9. januára 2013 rozhodoval o pridelení sťažností fyzických a právnických osôb a návrhov, ktoré mu boli doručené v poslednom období. Okrem pridelení iných sťažností sudcom spravodajcom rozhodol aj o pridelení sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., ktorá bola na Ústavnom súde SR zaregistrovaná 3. januára 2013(tlačová informácia č. 1/2013).
O sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. bude rozhodovať senát v novom zložení
19.12.2012

O sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. bude rozhodovať senát v novom zložení

O sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., ktorou namietal porušenie práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám a ďalších práv postupom prezidenta Slovenskej republiky súvisiacim s jeho vymenovaním do funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky bude rozhodovať senát v novom zložení (tlačová informácia č. 77/2012).
Ústavný súd SR rozhodol v novembri o zrušení 7 rozhodnutí všeobecných súdov
13.12.2012

Ústavný súd SR rozhodol v novembri o zrušení 7 rozhodnutí všeobecných súdov

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – november 2012 (tlačová informácia č. 73/2012)
Ústavný súd SR priznal sťažovateľom v novembri primerané finančné zadosťučinenie vo výške 120 800 €
13.12.2012

Ústavný súd SR priznal sťažovateľom v novembri primerané finančné zadosťučinenie vo výške 120 800 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - november 2012 (tlačová informácia č. 72/2012)
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
12.12.2012

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 12. decembra 2012 rozhodol (tlačová informácia č. 71/2012):
Ústavný súd SR v I. polroku 2012 v 9 nálezoch opakovane konštatoval prieťahy v súdnom konaní
08.10.2012

Ústavný súd SR v I. polroku 2012 v 9 nálezoch opakovane konštatoval prieťahy v súdnom konaní

Opakovaného porušenia základného práva sťažovateľov na konanie bez zbytočných prieťahov v tom istom konaní sa dopustili: Okresný súd Prešov, Okresná prokuratúra Bratislava II, Okresný súd Galanta, Okresný súd Bratislava II, Okresný súd Čadca, Okresný súd Humenné, Okresný súd Žilina, Okresný súd Trenčín, Okresný súd Trnava (tlačová informácia č. 49/2012).
Ústavný súd SR konštatoval v I. poroku 2012 porušenie práva na osobnú slobodu v 4 nálezoch
08.10.2012

Ústavný súd SR konštatoval v I. poroku 2012 porušenie práva na osobnú slobodu v 4 nálezoch

Porušenia práv podľa čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky alebo čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa dopustili: Krajský súd v Bratislave (dvakrát), Krajský súd v Trnave a Krajský súd v Banskej Bystrici (tlačová informácia č. 50/2012).
Ústavný súd SR organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu „20 rokov Ústavy SR – I. ústavné dni“
02.10.2012

Ústavný súd SR organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu „20 rokov Ústavy SR – I. ústavné dni“

Pozvanie na konferenciu prijali prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška, predseda Ústavného súdu Českej republiky Pavel Rychetský, predseda Ústavného tribunálu Poľskej republiky Andrzej Rzepliński, predseda Ústavného súdu Maďarska Péter Paczolay a ďalší významní hostia (tlačová informácia č. 48/2012).
Delegácia Ústavného súdu SR odcestovala na pracovné stretnutie so sudcami Ústavného súdu ČR
24.09.2012

Delegácia Ústavného súdu SR odcestovala na pracovné stretnutie so sudcami Ústavného súdu ČR

V dňoch 24. – 26. septembra 2012 sa v Prahe uskutoční ďalšie z tradičných vzájomných pracovných rokovaní českých a slovenských ústavných sudcov. Cieľom tohto stretnutia je posilniť doterajšiu vynikajúcu spoluprácu obidvoch ústavných súdov (tlačová informácia č.47/2012).