Kancelária Ústavného súdu SR realizuje projekt „Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky“
21.09.2012

Kancelária Ústavného súdu SR realizuje projekt „Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky“

Kancelária Ústavného súdu SR podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré je sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), získala prostriedky vo výške 3 499 815, 40 € na realizáciu projektu „Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky“ (tlačová informácia č. 46/2012).
 
20.09.2012

Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR - I. polrok 2012

Ústavný súd Slovenskej republiky v I. polroku 2012 svojou rozhodovacou činnosťou potvrdil kvantitatívne rastúci a kvalitatívne stabilizujúci sa trend. Rozhodovaciu činnosť zabezpečoval plný počet sudcov podľa schváleného Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2012. Ústavný súd rozhodoval v pléne a štyroch senátoch (tlačová informácia č. 45/2012).
 
20.09.2012

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 19. septembra 2012 rozhodol (tlačová informácia č. 44/2012):
 
19.09.2012

Ústavný súd SR v mesiacoch júl a august 2012 rozhodol nálezom o zrušení 8 rozhodnutí všeobecných súdov

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – júl a august 2012 (tlačová informácia č. 43/2012).
 
19.09.2012

Ústavný súd SR priznal sťažovateľom v mesiaci júl a august 2012 primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 97 950 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - júl a august 2012 (tlačová informácia č. 42/2012).
Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na medzinárodnej vedeckej konferencii k 20. výročiu prijatia Ústavy SR
11.09.2012

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na medzinárodnej vedeckej konferencii k 20. výročiu prijatia Ústavy SR

Predsedníčka Ústavného súdu SR JUDr. Ivetta Macejková, PhD. sa 12. septembra v Bratislave zúčastní na medzinárodnej vedeckej konferencii na tému Ústava SR - 20 rokov v národnom a európskom pohľade, ktorá sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča (tlačová informácia č. 41/2012).
 
04.09.2012

ESĽP potvrdil správnosť rozhodnutia Ústavného súdu SR

Správnosť rozhodnutia Ústavného súdu SR v prípade sťažovateľov Ibragimov a Čentiev bola potvrdená ďalším rozhodnutím ESĽP (tlačová informácia č. 25/2012).
 
19.07.2012

Ústavný súd SR vyslovil v I. polroku 2012 v 41 nálezoch porušenie práva na súdnu ochranu

Ústavný súd SR rozhodol v období od 1. januára 2012 do 30. júna 2012 o 4 491 sťažnostiach, ktorými sťažovatelia namietali porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a iných článkov Ústavy SR (tlačová informácia č. 39/2012).
 
19.07.2012

Ústavný súd SR rozhodol o dvoch najstarších plenárnych podaniach

Ústavný súd SR v súčasnosti pracuje už len s 12 podaniami, ktoré boli zaregistrované v roku 2010 (z toho 3 plenárne podania), s 200 podaniami z roku 2011 (z toho 13 plenárnych podaní) a s aktuálnymi podaniami z roku 2012. Súčasný stav nevybavených podaní je najlepší v doterajšej histórii ústavného súdu (tlačová informácia č. 38/2012).
 
19.07.2012

Ústavný súd SR priznal v I. polroku 2012 za prieťahy finančné zadosťučinenie vo výške 367 419,39 €

Ústavný súd SR rozhodol v období od 1. januára 2012 do 30. júna 2012 o 633 sťažnostiach, ktorými sťažovatelia namietali porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (tlačová informácia č. 37/2012).