Plénum Ústavného súdu SR pod vedením jeho predsedníčky Ivetty Macejkovej rozhodlo o tom, ktorý senát bude rozhodovať o námietke predpojatosti prezidenta SR
20.02.2013

Plénum Ústavného súdu SR pod vedením jeho predsedníčky Ivetty Macejkovej rozhodlo o tom, ktorý senát bude rozhodovať o námietke predpojatosti prezidenta SR

Plénum Ústavného súdu SR v zmysle Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2012 čl. IV bod 1 rozhodlo, že o námietke prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča doručenej ústavnému súdu 14. februára 2013 proti sudcom II. senátu bude rozhodovať III. senát (tlačová informácia č. 18/2013)
 
20.02.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 20. februára 2013 rozhodol o sťažnosti na neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Babín (tlačová informácia č. 17/2013).
Kancelária Ústavného súdu SR získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Digitalizácia objektov Ústavného súdu SR
08.02.2013

Kancelária Ústavného súdu SR získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Digitalizácia objektov Ústavného súdu SR

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Tvoríme vedomostnú spoločnosť. Jeho cieľom je vytvorenie znalostnej bázy z archivovaných rozhodnutí Ústavného súdu SR, ich sprístupnenie čo najširšiemu okruhu používateľov a uchovanie obsahu pre ďalšie generácie (tlačová informácia č. 16/2013).
 
07.02.2013

Vyhlásenie predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej k Projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR“

Projekt Ústavného súdu Slovenskej republiky na eliminovanie prieťahov v súdnom konaní odhalil konania, v ktorých všeobecné súdy rozhodovali až 23 rokov (tlačová informácia č. 15/2013).
 
06.02.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Plénum rozhodlo, že v zmysle Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2012 čl. IV bod 1 o námietke predpojatosti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, účastníka konania vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 11/2013 proti sudcom ústavného súdu Jánovi Lubymu a Ladislavovi Oroszovi bude rozhodovať senát v zložení Lajos Mészáros – predseda senátu a sudcovia Sergej Kohut a Juraj Horváth (tlačová informácia č. 14/2013).
 
28.01.2013

Ústavnému súdu SR bola dnes doručená námietka predpojatosti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča

Prezident Slovenskej republiky podal námietku predpojatosti proti sudcom Ústavného súdu SR Jánovi Lubymu a Ladislavovi Oroszovi vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 11/2013 o sťažnosti Jozefa Čentéša (tlačová informácia č. 11/2013)
Predsedníčka Ústavného súdu SR upozorňuje, že sťažovatelia požadujú primerané finančné zadosťučinenie vo výške až 4 732 500 €
25.01.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR upozorňuje, že sťažovatelia požadujú primerané finančné zadosťučinenie vo výške až 4 732 500 €

Ústavnému súdu SR bolo od 1. januára 2013 doručených už 9 530 sťažností. Najväčší počet sťažností tvorí hromadné podanie jednej právnickej osoby, návrhy nie sú totožné, preto sa ústavný súd musí zaoberať individuálne každým z nich. Takýto stav nápadu sťažností na ústavný súd už na začiatku kalendárneho roka začína vážne ohrozovať jeho fungovanie (tlačová informácia č. 10/2013)
Ústavný súd SR dnes rozhodol o zložení senátu, ktorý sa bude zaoberať sťažnosťou Jozefa Čentéša
24.01.2013

Ústavný súd SR dnes rozhodol o zložení senátu, ktorý sa bude zaoberať sťažnosťou Jozefa Čentéša

Ústavný súd SR v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa a sudcov Juraja Horvátha a Sergeja Kohuta rozhodol o vylúčení sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka z výkonu sudcovskej funkcie v konaní vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp 11/2013 (tlačová informácia č. 9/2013).
Sudcovia Ústavného súdu SR sa vyjadrili k námietke predpojatosti J. Čentéša
24.01.2013

Sudcovia Ústavného súdu SR sa vyjadrili k námietke predpojatosti J. Čentéša

Až po rozhodnutí II. senátu o podanej námietke predpojatosti bude známe, v akom zložení bude senát, ktorý sa bude zaoberať sťažovateľovým návrhom na dočasné opatrenie a následne meritom sťažnosti (vecou samou) doc. JUDr. Jozefa, Ćentéša, PhD. (tlačová informácia č. 7/2013)
 
24.01.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na slávnostnom zasadnutí ESĽP

Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková odcestovala do Štrasburgu, kde sa na pozvanie predsedu Európskeho súdu pre ľudské práva Deana Spielmanna zúčastní v piatok 25. januára 2013 na slávnostnom zasadnutí ESĽP a na odbornom seminári na tému „Aplikovanie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv v čase ekonomickej krízy“ (tlačová informácia č. 8/2013).