30.04.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd SR dnes na neverejnom zasadnutí pléna v čase od 14.00 – 18.30 h rokoval o ďalších možnostiach postupu vo veci sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., doručenej ústavnému súdu 3. januára 2013 a následných námietok predpojatosti, ktoré boli ústavnému súdu doručené tak zo strany účastníka konania doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., ako aj zo strany druhého účastníka konania prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. (tlačová informácia č. 43/2013)
 
25.04.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej sa dnes na neverejnom zasadnutí pléna zaoberal možnosťami ďalšieho postupu vo veci sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. doručenej ústavnému súdu 3. januára 2013 a následných námietok predpojatosti (tlačová informácia č. 41/2013).
 
17.04.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastnila hodnotiacej misie skupiny štátov Rady Európy proti korupcii GRECO

Na programe stretnutia boli témy: aspekty regulácie a profesné štandardy vrátane etiky súdnictva, kariérny postup sudcov, kontrola kvality práce sudcov, majetkové priznania, manažment súdov ako aj postavenie Ústavného súdu SR, kreovanie a postavenie sudcov Ústavného súdu SR a právomoci Ústavného súdu SR (tlačová informácia č. 39/2013).
Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci marec 2013 rozhodol nálezom o zrušení 4 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie
12.04.2013

Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci marec 2013 rozhodol nálezom o zrušení 4 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – marec 2013 (tlačová informácia č. 37/2013):
Ústavný súd Slovenskej republiky priznal v mesiaci marec 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 40 300 €
12.04.2013

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal v mesiaci marec 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 40 300 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - marec 2013 (tlačová informácia č. 36/2013):
Oslavy 20. výročia vzniku Ústavného súdu SR vyvrcholili slávnostným zhromaždením v Štátnom divadle v Košiciach
12.04.2013

Oslavy 20. výročia vzniku Ústavného súdu SR vyvrcholili slávnostným zhromaždením v Štátnom divadle v Košiciach

So slávnostnými prejavmi na tomto zhromaždení vystúpili prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška, predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková, predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa a primátor mesta Košice Richard Raši (tlačová informácia č. 38/2013).
Ústavný súd SR v dňoch 9. a 10. apríla 2013 oslavuje 20. výročie svojho vzniku
11.04.2013

Ústavný súd SR v dňoch 9. a 10. apríla 2013 oslavuje 20. výročie svojho vzniku

Pri tejto príležitosti organizuje 9. apríla medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Postavenie ústavných súdov a ich vplyv na právny poriadok štátu a slávnostné zhromaždenie v Štátnom divadle Košice. Na programe druhého dňa osláv je oficiálne otvorenie novej pojednávacej miestnosti Ústavného súdu SR pre verejnosť a udelenie titulu Doctor honoris causa Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach predsedovi Benátskej komisie Giannimu Buquicchiovi.
 
03.04.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí pléna 3. apríla 2013 rozhodol o návrhu prvého námestníka generálneho prokurátora SR na začatie konania o súlade zákona o Eximbanke s Ústavou SR (tlačová informácia č. 34/2013):
Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková sa stretla s ministrom spravodlivosti SR Tomášom Borecom
26.03.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková sa stretla s ministrom spravodlivosti SR Tomášom Borecom

Predmetom diskusie spoločného stretnutia bola Správa o základných otázkach justície, ktorú minister spravodlivosti predložil Národnej rade SR. Tento dokument obsahoval okrem iného aj zámer vypracovať v rokoch 2012 - 2016 Koncepciu stabilizácie a modernizácie súdnictva (tlačová informácia č. 33/2013).
 
25.03.2013

Stanovisko predsedníčky Ústavného súdu SR k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci Pezinskej skládky

Po rozhodnutí Súdneho dvora EÚ sa v médiách objavili viaceré zavádzajúce a klamlivé informácie vyvolávajúce dojem odlišnosti a nesúladu právnych názorov Súdneho dvora EÚ a Ústavného súdu SR vyjadrených v dotknutých rozhodnutiach v označenej veci. Považujem za nutné vyvrátiť tieto informácie.