Ochrana ústavnosti a Ústavy SR v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR v roku 2012
22.03.2013

Ochrana ústavnosti a Ústavy SR v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR v roku 2012

Ústavný súd SR v roku 2012 svojou rozhodovacou činnosťou potvrdil kvantitatívne rastúci a kvalitatívne stabilizujúci sa trend. Ústavný súd v roku 2012 vybavil 13 986 podaní (tlačová informácia č. 31/2013).
Ústavnému súdu SR bola doručená ďalšia námietka predpojatosti Jozefa Čentéša
19.03.2013

Ústavnému súdu SR bola doručená ďalšia námietka predpojatosti Jozefa Čentéša

Ústavnému súdu SR bola 19. marca 2013 doručená námietka predpojatosti sťažovateľa Jozefa Čentéša, účastníka konania vo veci vedenej pod sp. zn. Rvp. 11/2013 proti predsedníčke a sudkyni Ústavného súdu SR Ivette Macejkovej, ktorá mala spolu s toho času tiež namietanými sudcami Rudolfom Tkáčikom a Ľudmilou Gajdošíkovou rozhodovať o námietke predpojatosti Jozefa Čentéša proti sudcom III. senátu (tlačová informácia č. 29/2013).
 
07.03.2013

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na 94. plenárnom zasadnutí Benátskej komisie

Členovia Benátskej komisie sa oboznámia s doplňujúcimi správami k predchádzajúcim stanoviskám Benátskej komisie - stanovisko k návrhu zákona pozmeňujúceho zákon o súdnictve a právnom postavení sudcov a iné právne predpisy Ukrajiny, návrh správy o vzťahu medzi politickou a trestnou ministerskou zodpovednosťou (tlačová informácia č. 24/2013).
Ústavnému súdu SR bolo doručených 10 352 doplnení sťažností od jedinej právnickej osoby
28.02.2013

Ústavnému súdu SR bolo doručených 10 352 doplnení sťažností od jedinej právnickej osoby

Ústavnému súdu SR bolo od 1. januára 2013 doručených 9 688 sťažností od jedinej právnickej osoby spoločnosti P., s. r. o. V priebehu mesiaca február spomínaná právnická osoba podala ďalších 337 sťažností. Dňa 26. februára 2013 bolo Ústavnému súdu SR od tej istej právnickej osoby doručených 10 352 doplnení jej predchádzajúcich sťažností (tlačová informácia č. 22/2013).
 
22.02.2013

Ústavnému súdu SR bola doručená ďalšia námietka predpojatosti Jozefa Čentéša

Ústavnému súdu SR bola 20. februára 2013 doručená námietka predpojatosti sťažovateľa doc. JUDr. Čentéša, PhD. proti sudcom III. senátu - námietkového - Jánovi Auxtovi a Ľubomírovi Dobríkovi, ktorí majú rozhodovať o námietke predpojatosti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča proti sudcom II. senátu Lajosovi Mészárosovi, Jurajovi Horváthovi a Sergejovi Kohutovi - námietkový senát (tlačová informácia č. 21/2013) .
Ústavný súd SR v mesiaci január 2013 rozhodol nálezom o zrušení 6 rozhodnutí všeobecných súdov
21.02.2013

Ústavný súd SR v mesiaci január 2013 rozhodol nálezom o zrušení 6 rozhodnutí všeobecných súdov

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – január 2013 (tlačová informácia č. 20/2013)
Ústavný súd SR priznal v mesiaci január 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 58 000 €
21.02.2013

Ústavný súd SR priznal v mesiaci január 2013 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 58 000 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - január 2013 (tlačová informácia č. 19/2013)
Plénum Ústavného súdu SR pod vedením jeho predsedníčky Ivetty Macejkovej rozhodlo o tom, ktorý senát bude rozhodovať o námietke predpojatosti prezidenta SR
20.02.2013

Plénum Ústavného súdu SR pod vedením jeho predsedníčky Ivetty Macejkovej rozhodlo o tom, ktorý senát bude rozhodovať o námietke predpojatosti prezidenta SR

Plénum Ústavného súdu SR v zmysle Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2012 čl. IV bod 1 rozhodlo, že o námietke prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča doručenej ústavnému súdu 14. februára 2013 proti sudcom II. senátu bude rozhodovať III. senát (tlačová informácia č. 18/2013)
 
20.02.2013

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 20. februára 2013 rozhodol o sťažnosti na neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Babín (tlačová informácia č. 17/2013).
Kancelária Ústavného súdu SR získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Digitalizácia objektov Ústavného súdu SR
08.02.2013

Kancelária Ústavného súdu SR získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Digitalizácia objektov Ústavného súdu SR

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Tvoríme vedomostnú spoločnosť. Jeho cieľom je vytvorenie znalostnej bázy z archivovaných rozhodnutí Ústavného súdu SR, ich sprístupnenie čo najširšiemu okruhu používateľov a uchovanie obsahu pre ďalšie generácie (tlačová informácia č. 16/2013).