16.07.2012

Ústavný súd SR v mesiaci jún 2012 rozhodol nálezom o zrušení 4 rozhodnutí všeobecných súdov a 1 rozhodnutia vlády SR

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – jún 2012 (tlačová informácia č. 36/2012).
 
16.07.2012

Ústavný súd SR priznal v mesiaci jún primerané finančné zadosťučinenie vo výške 52 000 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - jún 2012 (tlačová informácia č. 35/2012).
 
04.07.2012

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 4. júla 2012 rozhodol (tlačová informácia č. 33/2012).
 
18.06.2012

V uplynulých dňoch bolo do riadnej prevádzky uvedené nové webové sídlo Ústavného súdu SR

Portál Ústavného súdu SR nahradil pôvodnú webovú stránku, ktorá vznikla v roku 2007 a v súčasnosti už nespĺňala technické ani estetické parametre. Cieľom zmeny je sprehľadniť a zjednodušiť vyhľadávanie (tlačová informácia č. 32/2012).
 
18.06.2012

Ústavný súd SR v mesiaci máj rozhodol nálezom o zrušení 6 rozhodnutí všeobecných súdov

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – máj 2012 (tlačová informácia č. 30/2012).
 
18.06.2012

Ústavný súd SR priznal v mesiaci máj primerané finančné zadosťučinenie vo výške 64 700 €

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - máj 2012 (tlačová informácia č. 31/2012)
 
18.06.2012

Predsedníčka Ústavného súdu SR prijala ombudsmanku

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetta Macejková, PhD. 14. júna prijala verejnú ochrankyňu práv Slovenskej republiky JUDr. Janu Dubovcovú. Bola to historicky prvá návšteva novozvolenej ombudsmanky na pôde Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach (tlačová informácia č. 29/2012).
 
13.06.2012

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 13. júna 2012 rozhodol o volebnej sťažnosti politickej strany 99% a o pozastaveni účinnosti zákona o tzv. dani z emisií. Tlačová informácia č. 28/2012
 
23.12.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – december 2011 (tlačová informácia č. 101/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – december 2011 (tlačová informácia č. 101/2011).
 
23.12.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - december 2011 (tlačová informácia č. 100/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - december 2011 (tlačová informácia č. 100/2011).