28.09.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 28. septembra 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 77/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 28. septembra 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 77/2011).
 
22.09.2011

Sudca Sergej Kohut sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii v Kyjeve (tlačová informácia č. 74/2011).

Sudca Sergej Kohut sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii v Kyjeve (tlačová informácia č. 74/2011).
 
21.09.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 21. septembra 2011 rozhodol

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 21. septembra 2011 rozhodol
 
20.09.2011

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková dnes v sídle Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach prijala generálnu konzulku Maďarskej republiky na Slovensku Évu Molnár Czimbalmosné. Stretli sa po prvý raz od jej nástupu na túto diplomatickú misiu v Slovenskej republike (tlačová informácia č. 72/2011).

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková dnes v sídle Ústavného súdu Slovenskej republiky v Košiciach prijala generálnu konzulku Maďarskej republiky na Slovensku Évu Molnár Czimbalmosné. Stretli sa po prvý raz od jej nástupu na túto diplomatickú misiu v Slovenskej republike (tlačová informácia č. 72/2011).
 
16.09.2011

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Milan Ľalík prijali na pôde detašovaného pracoviska Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky v Bratislave podpredsedu Národného zhromaždenia Vietnamskej socialistickej republiky pána Uông Chu LUU s delegáciou (tlačová informácia č. 71/2011).

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Milan Ľalík prijali na pôde detašovaného pracoviska Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky v Bratislave podpredsedu Národného zhromaždenia Vietnamskej socialistickej republiky pána Uông Chu LUU s delegáciou (tlačová informácia č. 71/2011).
 
12.09.2011

Rešerš zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými vyslovil porušenie práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov s príkazom všeobecným súdom, aby vo veci konali podľa metodiky Projektu Ústavného súdu Slovenskej republiky - časť A (tlačová informácia č. 66/2011).

Rešerš zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými vyslovil porušenie práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov s príkazom všeobecným súdom, aby vo veci konali podľa metodiky Projektu Ústavného súdu Slovenskej republiky - časť A (tlačová informácia č. 66/2011).
 
12.09.2011

Rešerš zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými rozhodol o zrušení rozhodnutia všeobecých súdov a vrátení veci na ďalšie konanie, podľa metodiky Projektu Ústavného súdu Slovenskej republiky - časť B (tlačová informácia č. 67/2011).

Rešerš zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými rozhodol o zrušení rozhodnutia všeobecých súdov a vrátení veci na ďalšie konanie, podľa metodiky Projektu Ústavného súdu Slovenskej republiky - časť B (tlačová informácia č. 67/2011).
 
12.09.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – august 2011 (tlačová informácia č. 69/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – august 2011 (tlačová informácia č. 69/2011).
 
12.09.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – august 2011 (tlačová informácia č. 64/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – august 2011 (tlačová informácia č. 64/2011).
 
12.09.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - august 2011 (tlačová informácia č. 70/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - august 2011 (tlačová informácia č. 70/2011).