17.03.2011

Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stretol so študentmi Právnickej fakulty UPJŠ (tlačová informácia č. 20/2011).

Podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stretol so študentmi Právnickej fakulty UPJŠ (tlačová informácia č. 20/2011).
 
16.03.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 16. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 17/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 16. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 17/2011).
 
16.03.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – február 2011 (tlačová informácia č. 19/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – február 2011 (tlačová informácia č. 19/2011).
 
16.03.2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - február 2011 (tlačová informácia č. 18/2011).

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - február 2011 (tlačová informácia č. 18/2011).
 
10.03.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 9. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 16/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 9. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 16/2011).
 
02.03.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí pléna 2. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 15/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí pléna 2. marca 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 15/2011).
 
24.02.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 23. februára 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 14/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 23. februára 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 14/2011).
 
23.02.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 22. februára 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 13/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 22. februára 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 13/2011).
 
16.02.2011

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 16. februára 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 12/2011).

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 16. februára 2011 rozhodol (tlačová informácia č. 12/2011).
 
11.02.2011

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková poskytla interview Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (tlačová informácia č.10/2011).

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková poskytla interview Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (tlačová informácia č.10/2011).