Vitajte na stránkach Ústavného súdu Slovenskej republiky

 
Dátum vytvorenia: 17. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 17. 2. 2016
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky organizuje Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý sa uskutoční 27. septembra 2019 (piatok).
Všetky dôležité informácie o tomto podujatí budú zverejnené na našom webovom sídle. Srdečne Vás pozývame.
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky hľadá súdnych poradcov a analytikov. Bližšie informácie nájdete tu.
Dňa 1. októbra 2019 sa na Ústavnom súde Slovenskej republiky bude konať medzinárodná vedecká konferencia VIII. ústavné dni.  Podrobný program konferencie nájdete tu.
Dátum vytvorenia: 4. 6. 2019
Dátum aktualizácie: 12. 9. 2019
Späť

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky sa konalo v prítomnosti troch nových ústavných sudcov vymenovaných prezidentom Slovenskej republiky

Popis tlačovej správy: Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky sa konalo v prítomnosti troch nových ústavných sudcov vymenovaných prezidentom Slovenskej republiky (tlačová správa č. 26/2019)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 25. 04. 2019
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 25. 4. 2019
Dátum aktualizácie: 26. 4. 2019

Prečo
sme rozhodli
práve tak
Dátum vytvorenia: 12. 11. 2015
Dátum aktualizácie: 12. 11. 2015

Vyhľadajte si spisovú značku vášho konania

Dátum vytvorenia: 22. 2. 2019
Dátum aktualizácie: 18. 3. 2019

Kontaktné údaje

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

Podateľňa: Mäsiarska 59, Košice
Dátum vytvorenia: 19. 9. 2019
Dátum aktualizácie: 19. 9. 2019