Vitajte na stránkach Ústavného súdu Slovenskej republiky

 
Dátum vytvorenia: 17. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 17. 2. 2016
Späť

Ústavný súd Slovenskej republiky a Ústavný súd Českej republiky pokračujú v tradícii bilaterálnych rokovaní

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky a Ústavný súd Českej republiky pokračujú v tradícii bilaterálnych rokovaní (tlačová správa č. 53/2019)
Skupina tlačovej správy: K udalosti
Dátum vydania: 07. 10. 2019
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 7. 10. 2019
Dátum aktualizácie: 9. 10. 2019

Prečo
sme rozhodli
práve tak
Dátum vytvorenia: 12. 11. 2015
Dátum aktualizácie: 12. 11. 2015

Vyhľadajte si spisovú značku vášho konania

Dátum vytvorenia: 22. 2. 2019
Dátum aktualizácie: 18. 3. 2019

Kontaktné údaje

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

Podateľňa: Mäsiarska 59, Košice