Vitajte na stránkach Ústavného súdu Slovenskej republiky

 
Dátum vytvorenia: 17. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 17. 2. 2016
Dovoľujeme si vás informovať, že v záujme zachovania zdravia pred šírením koronavírusu, v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a hlavného hygienika Slovenskej republiky, je v období od 16. marca 2020 do 10. apríla 2020 činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky obmedzená. Detašované pracovisko v Bratislave bude zatvorené. Podávať sťažnosti a návrhy osobne bude možné len v podateľni v Košiciach, ktorá bude v uvedenom období počas pracovných dní otvorená od 8:00 do 11:00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.​
Dátum vytvorenia: 29. 6. 2017
Dátum aktualizácie: 28. 3. 2020
Späť

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 12. marca 2020 vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 4/2020 rozhodol

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 12. marca 2020 vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 4/2020 rozhodol (tlačová správa č. 13/2020)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 13. 03. 2020
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 13. 3. 2020
Dátum aktualizácie: 13. 3. 2020

Prečo
sme rozhodli
práve tak
Dátum vytvorenia: 12. 11. 2015
Dátum aktualizácie: 12. 11. 2015

Vyhľadajte si spisovú značku vášho konania

Dátum vytvorenia: 22. 2. 2019
Dátum aktualizácie: 18. 3. 2019

Prerozdelenie doteraz nepridelených podaní novým sudcom ÚS SR

Dátum vytvorenia: 23. 10. 2019
Dátum aktualizácie: 31. 10. 2019

Ochrana osobných údajov

Dátum vytvorenia: 3. 12. 2019
Dátum aktualizácie: 3. 12. 2019

Kontaktné údaje

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

Podateľňa: Mäsiarska 59, Košice