Vitajte na stránkach Ústavného súdu Slovenskej republiky

 
Dátum vytvorenia: 17. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 17. 2. 2016

Dovoľujeme si vám oznámiť, že na základe Uznesenia vlády SR č. 453/2020 Z. z. a z rozhodnutia zamestnávateľa, od 5.1. 2021 do 24.1. 2021 referát detašovaného pracoviska v Bratislave bude v úradných hodinách uzatvorený. 

Návrhy a sťažnosti možno podať elektronicky, resp. prostredníctvom pošty priamo na sídlo ÚS SR v Košiciach.

Dátum vytvorenia: 29. 6. 2017
Dátum aktualizácie: 8. 1. 2021
Späť

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 16. decembra 2020 rozhodol

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 16. decembra 2020 rozhodol (tlačová správa č. 57/2020)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 16. 12. 2020
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 16. 12. 2020
Dátum aktualizácie: 16. 12. 2020

Vyhľadajte si spisovú značku vášho konania

Dátum vytvorenia: 22. 2. 2019
Dátum aktualizácie: 18. 3. 2019

Ochrana osobných údajov

Dátum vytvorenia: 3. 12. 2019
Dátum aktualizácie: 3. 12. 2019

Kontaktné údaje

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

Podateľňa: Mäsiarska 59, Košice