Vitajte na stránkach Ústavného súdu Slovenskej republiky

 
Dátum vytvorenia: 17. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 17. 2. 2016

OZNAM

Elektronické služby poskytované na týchto stránkach aktuálne nie je možné využívať z dôvodu technického problému. V rámci  elektronickej komunikácie odporúčame záujemcom využiť službu: „Všeobecná agenda“ na portáli slovensko.sk, kde po zvolení poskytovateľa: „Kancelária Ústavného súdu SR“ je možné zasielať elektronické podania a žiadosti. Na odstránení tohto problému pracujeme. Ďakujeme za pochopenie.

Dátum vytvorenia: 18. 3. 2019
Dátum aktualizácie: 18. 3. 2019
Späť

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci november 2018 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 105 900 €

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci november 2018 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 105 900 € (tlačová informácia č. 90/2018)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 21. 12. 2018
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 21. 12. 2018
Dátum aktualizácie: 21. 12. 2018

Prečo
sme rozhodli
práve tak
Dátum vytvorenia: 12. 11. 2015
Dátum aktualizácie: 12. 11. 2015

Vyhľadajte si spisovú značku vášho konania

Dátum vytvorenia: 22. 2. 2019
Dátum aktualizácie: 18. 3. 2019

Kontaktné údaje

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

Podateľňa: Mäsiarska 59, Košice