Vitajte na stránkach Ústavného súdu Slovenskej republiky

 
Dátum vytvorenia: 17. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 17. 2. 2016

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlasuje

literárnu súťaž na tému: „Právo a spravodlivosť sú pre všetkých“
a výtvarnú súťaž na tému: „Právo – umenie dobrého a spravodlivého“

pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl a gymnázií.

Pravidlá súťaží nájdete tu

Dátum vytvorenia: 29. 6. 2017
Dátum aktualizácie: 13. 5. 2020
Späť

Vybrané štatistické ukazovatele rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za 1. polrok rokov 2019 a 2020

Popis tlačovej správy: Vybrané štatistické ukazovatele rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za 1. polrok rokov 2019 a 2020 (tlačová správa č. 36/2020)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 22. 07. 2020
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 22. 7. 2020
Dátum aktualizácie: 22. 7. 2020

Vyhľadajte si spisovú značku vášho konania

Dátum vytvorenia: 22. 2. 2019
Dátum aktualizácie: 18. 3. 2019

Prerozdelenie doteraz nepridelených podaní novým sudcom ÚS SR

Dátum vytvorenia: 23. 10. 2019
Dátum aktualizácie: 31. 10. 2019

Ochrana osobných údajov

Dátum vytvorenia: 3. 12. 2019
Dátum aktualizácie: 3. 12. 2019

Kontaktné údaje

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

Podateľňa: Mäsiarska 59, Košice