Iné ústavné súdy
2017

P.č. Zdroj Označenie veci
1. Nález Ústavného súdu Českej republiky File icon I. ÚS 3308/16 z 19. januára 2017
Úžernícke zmluvy o pôžičke
2. Najvyšší súd Spojeného kráľovstva

File icon Rozsudok z 24. januára 2017 - Miller a ďalší proti Ministrovi pre vystúpenie z EÚ - podanie oznámenia o vystúpení z EÚ vládou Spojeného kráľovstva adresované Európskej rade musí odsúhlasiť parlament Spojeného kráľovstva

3. Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icon  I. ÚS 2904/16 zo 6. februára 2017

Všeobecné súdy musia pri rozhodovaní o trovách konania zohľadňovať špecifické okolnosti prípadu

4. Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icon  I. ÚS 2693/16 zo 14. februára 2017

Rozsudok pre uznanie na základe fikcie uznania

5. Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icon  I. ÚS 1775/14 z 15. februára 2017

K povinnosti súdu chrániť záujem dieťaťa, aby do dospelosti nevstupovalo so záväzkami, ktoré môžu mať likvidačný charakter

6. Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky

File icon  Pl. ÚS 36/16 z 21. marca 2017

Podmienenosť rozvodu manželstva predchádzajúcim rozhodnutím o pomeroch dieťaťa v období po rozvode

 

7.

Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icohjglhg IV. ÚS 3208/16 z 21. marca 2017

Právo na slobodný prístup k informáciám vs. ochrana práv k výsledkom tvorivej činnosti

8. Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icohjglhg IV. ÚS 2609/16 z 11. apríla 2017

Právo na slobodu prejavu sudcu a jeho limity

9. Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky

File icohjglhg IV. ÚS 2213/16 z 25. apríla 2017

Rešpektovanie kasačnej záväznosti nálezu ústavného súdu a právo na spravodlivý proces

10. Nález Ústavného súdu Českej republiky

File icohjglhg I. ÚS 3226/16 z 29. júna 2017

Neuznanie zahraničného právneho a faktického rodičovstva jedného z mužov tvoriacich pár rovnakého pohlavia je v rozpore s právom na rodinný život a s najlepším záujmom dieťaťa

 

Dátum vytvorenia: 13. 2. 2017
Dátum aktualizácie: 1. 8. 2017