Iné ústavné súdy
2017

P.č. Zdroj Označenie veci
1.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon II. ÚS 1931/17 z 19. decembra 2017

Súdy by mali zisťovať názor maloletých v konaní o predbežnom opatrení, ktorým sa dočasne upravuje ich styk s rodičmi

2.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon IV. ÚS 3749/17 z 9. januára 2018

Konflikt rodičov nemôže byť dôvodom k dodatočnému odkladu povinnej školskej dochádzky

3.

Ústavný súd Rakúska

Tlačová správa

File icon G 258/2017 zo 4. decembra 2017

Rozlišovanie medzi manželstvom a registrovaným partnerstvom porušuje zákaz diskriminácie

 4.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon III. ÚS 3369/17 z 13. februára 2018

K posudzovaniu možnej aplikácie faktoru tzv. zdieľanej ujmy pri rozhodovaní o zadosťučinení za nemajetkovú ujmu

 5.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon II. ÚS 76/17 z 3. apríla 2018

Princíp predvídateľnosti rozhodnutí a námietka premlčania vznesená štátom z hľadiska dobrých mravov

 

Dátum vytvorenia: 12. 2. 2018
Dátum aktualizácie: 17. 4. 2018