Iné ústavné súdy
2017

P.č. Zdroj Označenie veci
1.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon II. ÚS 1931/17 z 19. decembra 2017

Súdy by mali zisťovať názor maloletých v konaní o predbežnom opatrení, ktorým sa dočasne upravuje ich styk s rodičmi

2.

Nález Ústavného súdu

Českej republiky

File icon IV. ÚS 3749/17 z 9. januára 2018

Konflikt rodičov nemôže byť dôvodom k dodatočnému odkladu povinnej školskej dochádzky

 

Dátum vytvorenia: 12. 2. 2018
Dátum aktualizácie: 12. 2. 2018