Iné právne dokumenty

P.č. Označenie veci
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
15. File icon Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (konsolidované znenie)
Dátum vytvorenia: 6. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 8. 12. 2017