Vyhodnotenie súťaží

Rok 2021

 

Rok 2021 Literárna súťaž na tému
„Spravodlivosť – mýtus alebo realita?“
Výtvarná súťaž na tému
„Sila spravodlivosti“
1. miesto: Katarína G. zobraziť Rebeka F. zobraziť
2. miesto: Katarína C. zobraziť Anna T. zobraziť
3. miesto: Ema H. zobraziť Tomáš T. zobraziť
cena za kreativitu Michaela M. zobraziť Kristína Ľ. zobraziť

 

Výherné práce sú uverejnené v podobe, v ktorej boli doručené Ústavnému súdu Slovenskej republiky.

 

Súťaže sú organizované s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: www.europa.sk

a Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ) https://www.coe.int/en/web/cepej

Ďalšie vybrané diela výtvarnej súťaže

 

Dátum vytvorenia: 14. 4. 2021
Dátum aktualizácie: 30. 11. 2021