Deň otvorených dverí

Vyhodnotenie literárnej súťaže na tému "Spravodlivosť v paragrafoch"

1. miesto 
2. miesto
3. miesto

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému "V zrkadle paragrafov"

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Video z DOD 2017

Fotogaléria z DOD 2017

Dátum vytvorenia: 23. 10. 2017
Dátum aktualizácie: 25. 2. 2020