V rámci Dňa otvorených dverí 29. septembra 2017
sa Ústavný súd Slovenskej republiky podieľa na realizácii

verejnej zbierky za záchranu života

S myšlienkou verejnej zbierky za záchranu života sme na spoluprácu oslovili Záchrannú službu Košice a neziskovú organizáciu Edumed.

Vedúci kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky Ing. Tomáš Mosný a medicínska riaditeľka Záchrannej služby Košice MUDr. Ľubica Bajerovská, MPH, sa na prvom pracovnom stretnutí zhodli na tom, že nemusíme byť profesionálnymi záchranármi, lekármi, zdravotníckymi pracovníkmi či osobami školenými v poskytovaní prvej pomoci, aby sme mali a dali šancu zachrániť to najcennejšie – ľudský život. Obaja menovaní sa v rozhovore s MUDr. Pavlom Staškom, PhD., z neziskovej organizácie Edumed tiež zhodli, že v prípade náhleho zastavenia obehu je možné promptne zaškoliť a poskytnúť účinnú liečbu pomocou verejne dostupného prístroja – automatizovaného externého defibrilátora (AED). A môže tak spraviť ktokoľvek.

Nezisková organizácia Edumed v spolupráci s Ústavným súdom Slovenskej republiky a Záchrannou službou Košice teda zaregistrovala verejnú zbierku na automatizovaný externý defibrilátor (AED) verejne dostupný pre ľudí, ktorí môžu byť postihnutí náhlym zastavením obehu.

Ak ste sa práve rozhodli, že mať v centre Košíc verejne dostupný defibrilátor, ktorý dokáže zachrániť život človeku s náhlym zastavením obehu, je dobrá vec, príďte na Deň otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky a zapojte sa do verejnej zbierky, aby sa mohol zakúpiť.

Verejná zbierka s názvom „Ústavný súd Slovenskej republiky za záchranu života“ sa bude realizovať v rámci Dňa otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky 29. septembra 2017 v čase od 8:30 do 16:00 hod. v priestoroch ústavného súdu zbieraním dobrovoľných príspevkov do stacionárnych pokladničiek.

Dôležité fakty o verejnej zbierke na automatizovaný externý defibrilátor (AED):

  • názov verejnej zbierky: Ústavný súd Slovenskej republiky za záchranu života,
  • účel verejnej zbierky: všeobecne prospešný účel – ochrana zdravia formou zakúpenia AED pre potreby verejnosti,
  • dátum začatia a dátum ukončenia verejnej zbierky: 29. septembra 2017 (8:30 – 16:00 hod.),
  • pôsobnosť zbierky: priestory Ústavného súdu Slovenskej republiky so sídlom v Košiciach,
  • spôsob vykonávania verejnej zbierky: zbieraním do stacionárnych pokladničiek.

organizačný tím DOD 2017

Dátum vytvorenia: 7. 9. 2017
Dátum aktualizácie: 7. 9. 2017