Profily účinkujúcich na DOD 2017

SILBAND sú jedinečná a originálna formácia cimbalovej hudby, aká tu ešte nebola. Tajomstvo ich úspechu spočíva v skĺbení tradičného s moderným. Vytvorili dosiaľ nepoznaný inovatívny „cimbalový sound“, ktorý spočíva vo využití akustických ľudových nástrojov a moderných hudobných štýlov. Ich vynaliezavosť v nachádzaní nových zvukov a netypických štýlov hrania nepozná hranice. V rovnakej zostave pôsobili od roku 2003. Ako každá cimbalovka hrali skôr na ľudovú nôtu. Od roku 2007 sa osobitosť kapely pomaly kryštalizovala a dnes si ich progresívnosť nemožno nevšimnúť. Zakladateľmi kapely sú bratia Miloš a multiinštrumentalista Gabriel. Netradičná kapela sa zviditeľnila v roku 2010 v show Česko-Slovensko má talent, kde sa dostali až do semifinálového kola. Prvýkrát šokovali a upútali pozornosť poroty a publika na castingu v divadle, keď na fujare a ostatných tradičných ľudových nástrojoch zahrali skladbu Children od Roberta Milesa. V semifinálovom kole prekvapili skladbami od Prodigyho, Michaela Jacksona, skupiny Yes. V ich prejave nechýba virtuozita a tiež nové a nezvyčajné techniky hry na husliach, cimbale či cajone.

Mládežnícky sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS vznikol v roku 1964 pri vtedajšej Ľudovej škole umenia na Sverdlovovej ulici, momentálne ZUŠ Hlavná 68. Členmi orchestra sú predovšetkým amatéri – študenti stredných a vysokých škôl, ale aj pracujúci. Počas svojej histórie získal orchester mnoho ocenení po celom svete. Orchester reprezentuje na koncertoch a festivaloch v Českej republike, bývalej Juhoslávii, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Číne, Ukrajine, Španielsku, Francúzsku, Japonsku, Rakúsku, Filipínach a v Škótsku. Jeho život je úzko spätý s  hudobným dianím v Košiciach a východoslovenskom kraji. V spolupráci so samosprávnymi inštitúciami je hlavným organizátorom mnohých hudobných podujatí a festivalov – Rocková a Klasická hudba sa nevylučujú, Opera ako ju nepoznáme, Festival Košická Opereta, Medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. Orchester sa významným spôsobom zapájal aj do projektov cezhraničnej spolupráce v grantových programoch Európskej únie, Nórskych fondov, spolupracoval s Federáciou Eurochestries z Francúzska.

Spevácky zbor CHORUS COMENIANUS na Gymnáziu Jána Amosa Komenského v Košiciach založila v školskom roku 1995/96 Mgr. Alena Csajková (Popovičová), ktorá je dodnes jeho dirigentkou. V súčasnosti tvorí zbor spolu 80 členov, ktorých vekových priemer  sa pohybuje od 12 do 20 rokov. Jeho repertoár je tvorený prevažne sakrálnymi skladbami, ktoré sa v podaní mladých interpretov tešia veľkej obľube na koncertoch v Košiciach, na Slovensku i v zahraničí. Dňa 7. mája 2001 dostal spevokol ocenenie Cenu mesta Košice za šírenie dobrého mena doma i v zahraničí, za umeleckú činnosť a zachovávanie kultúrneho bohatstva, za upevňovanie ekumenického života v meste i mimo neho, za duchovné obohacovanie a za vedenie mladej generácie k zachovávaniu tradícií.

JUNGLE LABEL je funková formácia z Košíc. V roku 2016 sa stali víťazmi Košického zlatého pokladu s piesňou „Len ty a ja“. V apríli 2017 im vyšiel v poradí druhý album s názvom „Who´s gonna pay for that?!“, ktorý v košickom Kulturparku pokrstila funková legenda Fred Wesley. V najbližšom období ich čakajú koncerty a festivaly na Slovensku a v neposlednom rade nahrávanie nového albumu, ktorý by mal vyjsť už na jeseň. V tvorbe kapely je badateľný vplyv Earth, Wind and Fire, kráľa funku Jamesa Browna, ale aj Bruna Marsa či Jamiroquaia.

POP BAND je zoskupenie mladých študentov košického konzervatória, ktoré s aktívnou podporou pedagógov a veľkou chuťou tvoriť komponuje vlastné skladby, ale pracuje tiež s novými  nápadmi na úpravu už existujúcich skladieb. Jeho repertoár teda pozostáva z vlastných kompozícií a hitov, ktoré možno každý deň počuť v rádiu. Štýlovo toto zoskupenie zotrváva v štýle Pop a RnB hudby s vplyvmi funky obohatenom o improvizácie. Na pódiu prináša energiu a entuziazmus. Pracuje v zložení – Laura Kollegová (spev), Adrián Volák (gitara), Tomáš Cvengroš (klavír), Ján Kopčák (basová gitara), Miloš Kostár (bicie nástroje), pod odborným vedením Viery Drietomskej a Jána Kopčáka.

Súčasťou vyučovacieho procesu košického konzervatória je aj komorná hra. V rámci nej vznikajú rôzne nástrojové kombinácie. SLÁČIKOVÉ KVARTETO tvoria študentky 3. – 4. ročníka, ktoré dosahujú veľmi dobré študijné výsledky v hlavnom odbore štúdia. Sláčikové kvarteto, ktoré pracuje v zložení A. Astrabová (husle),  T. Mušutová (husle),  J. Kollárová (viola), E. Marenčinová (violončelo), odborne pripravuje a pedagogicky usmerňuje Mgr. Milan Červenák, ArtD.

GENERATION GP9 vznikli, keď sa v roku 2016 do hudobného krúžku na Gymnáziu Poštová 9  nahlásili prváci. Priniesli nové zručnosti, krásne hlasy, skúsenosť mladých a ambicióznych hudobníkov. Prvé spoločné vystúpenie bolo na vianočnom posedení, neskôr sa už objavili pred viac ako 200-členným obecenstvom na plese. Zožali veľký úspech a neutíchajúci potlesk. V súčasnosti dopĺňajú svoj repertoár s multižánrovým zameraním. Prinášajú niečo pre rovesníkov, ale aj pre svojich pedagógov. Na DOD Ústavného súdu Slovenskej republiky 2017 si pripravili špeciálny program.

OZVENA je zmiešaná spevácka skupina pozostávajúca z 10 dôchodcov z obce Čaňa. Má široký repertoár ľudových piesní z Abova, ale aj príležitostných piesní, s ktorými sa prezentuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných v  regióne Košice a Košice-okolie. Ozvena účinkuje tretí rok pod hlavičkou Zväzu Jednoty dôchodcov na Slovensku a jej hlavným posolstvom je uchovávanie a šírenie umeleckých hodnôt pôvodného hudobno-folklórneho materiálu Abova. Skupina pracuje pod vedením Márie Bernátovej, hrou na akordeóne ju sprevádza Ing. František Kardoš. V súčasnosti pripravuje vydanie svojho prvého albumu.

Súbor KOMPROMIS pracuje na Základnej umeleckej škole Bernolákova 26 v Košiciach. Donedávna patril k najmladším súborom na škole, no nabral dostatok skúseností a dnes sa už na javisku cíti ako doma. Charakterizuje ho hravosť a tvorivosť, kombinácia hovoreného slova a hudby, vymyslené postavy s vlastnými nápadmi, etudy zo súčasnosti i zo sveta rozprávok. Pod vedením PhDr. Miroslavy Lauffovej súbor dosiahol viacero ocenení. Dvakrát za sebou obsadil 1. miesto v divadelných súťažiach DEDO 2016, DEDO 2017 a 1. miesto v súťaži Malá krajská scénická žatva. Vystúpil na benefičnom podujatí Úsmevy pre Košice a tiež na prehliadke tvorivosti žiakov základných umeleckých škôl – Festival ZUŠ 2017. Na DOD Ústavného súdu Slovenskej republiky sa súbor KOMPROMIS predstaví v inscenácii Zmrzlinová rozprávka na motívy rozprávky Daniela Heviera a pre návštevníkov má pripravené i prekvapenie v úvode oficiálneho programu s hudobným sprievodom Petra Orgována.

PAVOL BRATSKÝ sa narodil v roku 1958 v Košiciach. Študoval na Vysokej škole umělecko-průmyslovej v Prahe a Accademii di belle arti di „Pietro Vannucci“ v Perugii. Venuje sa voľnej kresbe, maľbe, ilustráciám a komiksu, voľnej a užitej grafike a tiež architektúre. Pri architektonických návrhoch je od roku 1997 jeho spolupracovníčkou manželka Diana Bratská. Od roku 1985 publikuje a vystavuje doma i v zahraničí. Ako výtvarník spolupracoval s rôznymi výstavnými organizáciami, vydavateľstvami, periodikami a médiami. Z tvorby Pavla Bratského sú najznámejšie netradične pojaté grafické motívy miest najmä z jeho rodných Košíc publikované najčastejšie v podobe novoročných pozdravov (od roku 1992) a kalendárov Neviditeľné Košice (1994), Ústavný súd Slovenskej Republiky (2016). Známe sú tiež jeho publikované komiksy, ktoré pripravuje ako scenárista aj výtvarník: Mullerdóm (1991), Čierny kameň (1992), Hviezdny dážď (2015), Zrkadlo svetlotieň (2017). Na DOD sa nám predstaví so svojou autorskou výstavou Eutopia. Komisárom výstavy je Richard Kitta.

PAVEL SIMAN je súčasný výtvarník, sochár a tiež umelecký dizajnér strednej generácie. Doménou jeho tvorby sú objekty tvorené z prírodných materiálov – prúty, luby, lieskové konáre, drevo, kameň a kov. Vo svojej tvorbe originálnym spôsobom prepája maliarstvo so sochárstvom do diel tzv. „sochobrazov“, pri ktorých využíva aj staré tradičné remeselné techniky. Originálne a jedinečné spájanie prvkov tradična s modernou dávajú jeho dielam punc nadčasovosti. Jeho diela sú zastúpené prevažne v súkromných zbierkach na Slovensku, Čechách a v Rakúsku.

 

organizačný tím DOD 2017
(profily dodali a po úpravách autorizovali účinkujúci)

Dátum vytvorenia: 12. 7. 2017
Dátum aktualizácie: 12. 9. 2017