PROGRAM 
DŇA OTVORENÝCH DVERÍ
ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

29. september 2017

8:30 začiatok dobrovoľného darovania krvi „Darcovská kvapka krvi“ v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v priestoroch budovy č. 2
10:00 oficiálne otvorenie Dňa otvorených  dverí predsedníčkou Ústavného súdu SR, zasadnutie pléna v podaní detí – ZUŠ na Bernolákovej ulici – súbor Kompromis (pojednávacia miestnosť, Mäsiarska 59)
10:15 uvedenie do života „Ilustrovanej Charty základných práv Európskej únie“ (pojednávacia miestnosť)
10:30 odovzdanie „Ilustrovanej Ústavy Slovenskej republiky“ ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako učebného materiálu (pojednávacia miestnosť)
10:45 vyhodnotenie súťaží o najkrajšie slohové práce na tému „Spravodlivosť v paragrafoch“ a najkrajšie výtvarné práce na tému „V zrkadle paragrafov“ (pojednávacia miestnosť)
otvorenie výstavy Pavla Simana (foyer a priestory budovy č. 1, Hlavná 110 altern. nádvorie)
otvorenie výstavy Pavla Bratského (pojednávacia miestnosť)
11:00 vyhlásenie verejnej zbierkydefibrilátor spojené s ukážkou a inštruktážou (foyer budovy č. 2, Mäsiarska 59)
11:15 vystúpenie speváckeho zboru Evanjelického gymnázia Chorus Comenianus (nádvorie altern.  pojednávacia miestnosť), sadenie lipy (nádvorie)
11:45 vystúpenie detí zo ZUŠ na Bernolákovej ulici – súbor Kompromis „Zmrzlinová rozprávka“ 
12:15 vystúpenie študentov a učiteľov Konzervatória KošicePop Band (nádvorie altern. pojednávacia miestnosť)
12:45 vystúpenie SilvayovcovSILBAND – (nádvorie altern. pojednávacia miestnosť)
13:15 Jungle Label  (nádvorie altern. pojednávacia miestnosť)
13:45 vystúpenie hudobného zoskupenia Musica Iuvenalis pod taktovkou Igora Dohoviča (nádvorie altern. pojednávacia miestnosť)
14:15 vystúpenie študentov Konzervatória Košicesláčikové kvarteto (nádvorie alter. pojednávacia miestnosť)
14:45 vystúpenie študentov a učiteľov Gymnázia, Poštová 9 – Generation GP9 (nádvorie altern. pojednávacia miestnosť)
15:15 vystúpenie študentov a učiteľov Konzervatória KošicePop Band (nádvorie altern. pojednávacia miestnosť)
15:45 vystúpenie folklórneho súboru Ozvena
16:15 koniec prehliadky areálu

program na stiahnutuie

organizačný tím DOD 2017

Dátum vytvorenia: 14. 9. 2017
Dátum aktualizácie: 18. 9. 2017