Oznam

V týchto dňoch prebehlo vyhodnotenie:

  • - literárnej súťaže na tému „Spravodlivosť v paragrafoch“ a
  • - výtvarnej súťaže na tému „V zrkadle paragrafov“,

ktoré sa organizujú pri príležitosti Dňa otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „DOD ÚS SR“).

 

Víťazmi výtvarnej súťaže sú:

1. miesto: Dagmar Budd, 17 rokov, Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza

2. miesto: Sabina Šindárová, 12 rokov, ZUŠ Komenského 2, Štúrovo

3. miesto:  Viktória Kováčová, 11 rokov, Veľaty 69, ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

 

Víťazmi literárnej súťaže sú:

1. miesto: Lenka Dancáková, Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov, 3. ročník

2. miesto: Katarína Nemcová, Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice, 17 rokov

3. miesto:  Kristián Martin Brisuda, Slobody 733/134, Poltár, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica, 1. ročník

 

Práce boli vystavené v rámci Dňa otvorených dverí 29. septembra 2017 v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Výherné práce budú zverejnené na www.ustavnysud.sk

 

Ďakujeme Vám za Vašu účasť v súťaži a tešíme sa na Vás

na DOD  ÚS SR 29. septembra 2017. 

organizačný tím DOD 2017

Dátum vytvorenia: 9. 5. 2017
Dátum aktualizácie: 2. 10. 2017