Vyhodnotenie súťaží

 

 

Rok 2019

Rok 2019 Literárna súťaž na tému
„Keby som bol sudcom ústavného súdu...“
Výtvarná súťaž na tému
„Na váhach spravodlivosti“
1. miesto: Richard V. zobraziť Bernadeta T. zobraziť
2. miesto: Slávka J. zobraziť Samuel Š. zobraziť
3. miesto: Natália H. zobraziť Sergej K.
Anna Sofia K.
zobraziť
zobraziť

 

Rok 2018

Rok 2018 Literárna súťaž na tému
„Spravodlivosť a právo“
Výtvarná súťaž na tému
„Labyrint zákonov“
1. miesto: Adam K. zobraziť Samuel Š. zobraziť
2. miesto: Lenka D. zobraziť Tomáš B. zobraziť
3. miesto: Hana H. zobraziť Andrea M. zobraziť

 

Rok 2017

Rok 2017 Literárna súťaž na tému
„Spravodlivosť v paragrafoch“
Výtvarná súťaž na tému
„V zrkadle paragrafov“
1. miesto: Lenka D. zobraziť zobraziť
2. miesto: Katarína N. zobraziť zobraziť
3. miesto: Kristián Martin B. zobraziť zobraziť

 

Rok 2016

Rok 2016 Literárna súťaž na tému
„Spravodlivosť, ako ju vidím ja“
1. miesto Monika M. zobraziť
2. miesto Sára Mária T. zobraziť
3. miesto Natália K. zobraziť

 

Výherné práce sú uverejnené v podobe, v ktorej boli doručené Ústavnému súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 31. 3. 2020
Dátum aktualizácie: 31. 3. 2020