Profily účinkujúcich na DOD 2018

Súbor KOMPROMIS pracuje na Základnej umeleckej škole Bernolákova 26 v Košiciach. Donedávna patril k najmladším súborom na škole, no nabral dostatok skúseností a dnes sa už na javisku cíti ako doma. Charakterizuje ho hravosť a tvorivosť, kombinácia hovoreného slova a hudby, vymyslené postavy s vlastnými nápadmi, etudy zo súčasnosti i zo sveta rozprávok. Pod vedením PhDr. Miroslavy Lauffovej súbor dosiahol viacero ocenení. Dvakrát za sebou obsadil 1. miesto v divadelných súťažiach DEDO 2016, DEDO 2017, DEDO 2018, 1. miesto v súťaži Malá krajská scénická žatva, zlaté pásmo a 1. miesto v regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína (kat. divadiel), zlaté pásmo a 1. miesto v kategórii divadiel na Metamorfózach slova, bronzové pásmo na celoslovenskom kole Hviezdoslavovho Kubína (kategória divadiel). Každoročne vystupuje na benefičnom podujatí Úsmevy pre Košice a tiež na prehliadke tvorivosti žiakov základných umeleckých škôl – Festival ZUŠ. Na DOD Ústavného súdu Slovenskej republiky má súbor KOMPROMIS pre návštevníkov pripravené prekvapenie v úvode oficiálneho programu s hudobným sprievodom Petra Orgována.  

MUZIKA MILANA RENDOŠA je zoskupenie milovníkov ľudovej hudby a spevu, ktorého členovia vyše 20 rokov účinkovali vo folklórnom súbore Železiar. Počas svojho pôsobenia ľudová hudba nahrala 70 CD s rôznymi folklórnymi telesami, pričom 14 z nich bolo pre súbor Železiar. Muzikanti a speváčky interpretujú širokú škálu piesní z regiónov Abov, Šariš, Zemplín a Spiš, ako aj hudobné štýly z ostatných regiónov Slovenska. S Muzikou Milana Rendoša spolupracujú významné osobnosti (Ján Ambróz, Mária Mačošková, Anna Servická). Nahrávala pre Slovenský rozhlas, Rádio Regina, a pravidelne účinkovala v televíznej relácii Kapura. Od roku 2010 spolupracuje s baletom Štátneho divadla Košice v tragikomédii Jánošík a v tomto roku spoločne uvedú premiéru baletného predstavenia Rodná zem.

Multižánrová cimbalovka SILBAND je jedinečná a originálna formácia cimbalovej hudby, aká tu ešte nebola. Tajomstvo ich úspechu spočíva v skĺbení tradičného s moderným. Vytvorili dosiaľ nepoznaný inovatívny „cimbalový sound“, ktorý spočíva vo využití akustických ľudových nástrojov a moderných hudobných štýlov. Ich vynaliezavosť v nachádzaní nových zvukov a netypických štýlov hrania nepozná hranice. V rovnakej zostave pôsobili od roku 2003. Ako každá cimbalovka hrali skôr na ľudovú nôtu. Od roku 2007 sa osobitosť kapely pomaly kryštalizovala a dnes si ich progresívnosť nemožno nevšimnúť. Zakladateľmi kapely sú bratia Miloš a multiinštrumentalista Gabriel. Netradičná kapela sa zviditeľnila v roku 2010 v show Česko-Slovensko má talent, kde sa dostali až do semifinálového kola. Prvýkrát šokovali a upútali pozornosť poroty a publika na castingu v divadle, keď na fujare a ostatných tradičných ľudových nástrojoch zahrali skladbu Children od Roberta Milesa. V semifinálovom kole prekvapili skladbami od Prodigy, Michaela Jacksona a skupiny Yes. V ich prejave nechýba virtuozita a tiež nové a nezvyčajné techniky hry na husliach, cimbale či cajone.

Spevácky zbor CHORUS COMENIANUS na Gymnáziu Jána Amosa Komenského v Košiciach založila v školskom roku 1995/96 Mgr. Alena Csajková (Popovičová), ktorá je dodnes jeho dirigentkou. V súčasnosti tvorí zbor spolu 80 členov, ktorých vekových priemer sa pohybuje od 12 do 20 rokov. Jeho repertoár je tvorený prevažne sakrálnymi skladbami, ktoré sa v podaní mladých interpretov tešia veľkej obľube na koncertoch v Košiciach, na Slovensku i v zahraničí. Dňa 7. mája 2001 dostal spevokol ocenenie Cenu mesta Košice za šírenie dobrého mena doma i v zahraničí, za umeleckú činnosť a zachovávanie kultúrneho bohatstva, za upevňovanie ekumenického života v meste i mimo neho, za duchovné obohacovanie a za vedenie mladej generácie k zachovávaniu tradícií. V roku 2015 získala dirigentka zboru Cenu primátora mesta Košice za odborné umelecké a pedagogické vedenie mladej generácie k duchovným a kultúrnym hodnotám. Spevácky zbor sa na Dni otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky 2018 okrem iného predstaví i výberom z nového repertoáru.

POP BAND je zoskupenie mladých študentov košického konzervatória, ktoré s aktívnou podporou pedagógov a veľkou chuťou tvoriť komponuje vlastné skladby, ale pracuje tiež s novými  nápadmi na úpravu už existujúcich skladieb. Jeho repertoár teda pozostáva z vlastných kompozícií a hitov, ktoré možno každý deň počuť v rádiu. Štýlovo toto zoskupenie zotrváva v štýle Pop a RnB hudby s vplyvmi funky obohatenom o improvizácie. Na pódiu prináša energiu a entuziazmus. Pracuje v zložení – Monika Kuchárová (spev), Adrián Volák (gitara), Tomáš Cvengroš (klavír), Ján Kopčák (basová gitara), Adam Dzuro (bicie nástroje), pod odborným vedením Viery Drietomskej a Jána Kopčáka.

Súčasťou vyučovacieho procesu košického konzervatória je aj komorná hra. V rámci nej vznikajú rôzne nástrojové kombinácie. SLÁČIKOVÉ KVARTETO tvoria študentky 3. – 4. ročníka, ktoré dosahujú veľmi dobré študijné výsledky v hlavnom odbore štúdia. Sláčikové kvarteto, ktoré pracuje v zložení A. Astrabová (husle),  T. Mušutová (husle),  J. Kollárová (viola), E. Marenčinová (violončelo), odborne pripravuje a pedagogicky usmerňuje Mgr. Milan Červenák, ArtD.

GENERATION GP9 vznikli, keď sa v roku 2016 členmi hudobného krúžku na Gymnáziu, Poštová 9, Košice, stali vtedajší prváci. Priniesli nové zručnosti, krásne hlasy, skúsenosť mladých a ambicióznych hudobníkov. Prvé spoločné vystúpenie bolo na vianočnom posedení, neskôr sa už objavili pred viac ako 200-členným obecenstvom na plese. Zožali veľký úspech a neutíchajúci potlesk. Odvtedy neustále rozširujú svoj repertoár s multižánrovým zameraním. Prinášajú niečo pre rovesníkov, ale aj pre svojich pedagógov. Na DOD Ústavného súdu Slovenskej republiky 2017 si pripravili špeciálne vystúpenie a program DOD Ústavného súdu Slovenskej republiky obohatia aj tento rok.

PAVOL BRATSKÝ je známy košický umelec. Študoval na Vysokej škole umělecko-průmyslové v Prahe a na Accademia di belle arti di „Pietro Vannucci“ v Perugii. Venuje sa voľnej kresbe, maľbe, ilustráciám a komiksu, voľnej a užitej grafike, tiež architektúre. Pri architektonických návrhoch je od roku 1997 jeho spolupracovníčkou manželka Diana Bratská. Od roku 1985 publikuje a vystavuje doma i v zahraničí. Ako výtvarník spolupracoval s rôznymi výstavnými organizáciami, vydavateľstvami, periodikami a médiami. Z tvorby Pavla Bratského sú najznámejšie netradične pojaté grafické motívy miest najmä z jeho rodných Košíc publikované najčastejšie v podobe novoročeniek (od r. 1992) a kalendárov Neviditeľné Košice (1994) Ústavný súd Slovenskej Republiky (2016). Známe sú tiež jeho publikované komiksy, ktoré pripravuje ako scenárista a výtvarník v jednej osobe, napr.: Mullerdóm (1991), Čierny kameň (1992), Hviezdny dážď (2015), Zrkadlo svetlotieň (2017) či najnovšie Archégea (2018), Rýchle šípy a nádej pre Stínadla (2018). Na DOD 2018 sa nám predstaví so svojou autorskou výstavou Novovročenky. Komisárom výstavy je Richard Kitta.

 

organizačný tím DOD 2018
(profily autorizovali účinkujúci)

Dátum vytvorenia: 22. 8. 2018
Dátum aktualizácie: 22. 8. 2018