Profily účinkujúcich na DOD 2019

 

Súbor ODROBINKA pracuje na Základnej umeleckej škole Bernolákova 26 v Košiciach. Charakterizuje ho hravosť a tvorivosť, kombinácia hovoreného slova a hudby, divadelné stvárnenie príbehov zo súčasnosti i zo sveta rozprávok či povestí. A práve povesť Srdcia tatranských obrov bola predlohou ich ostatnej divácky veľmi úspešnej divadelnej inscenácie uvedenej v júli tohto roka v Historickej radnici so skvelou hudbou Petra Orgována. Pod vedením PhDr. Miroslavy Lauffovej súbor dosiahol viacero ocenení. Dvakrát za sebou obsadil vo svojej kategórii 1. miesto v divadelných súťažiach DEDO 2017, DEDO 2018, dvakrát 1. miesto v súťaži Malá krajská scénická žatva, získal bronz na celoštátnej prehliadke Divadlo a deti a ocenenie Dosky na Festivale ZUŠ. Každoročne vystupuje na benefičnom podujatí Úsmevy pre Košice a tiež na prehliadke tvorivosti žiakov základných umeleckých škôl – Festivale ZUŠ. Na DOD Ústavného súdu Slovenskej republiky má súbor ODROBINKA pre návštevníkov pripravené prekvapenie v úvode oficiálneho programu s hudobným sprievodom Petra Orgována. 

Spevácky zbor CHORUS COMENIANUS na Gymnáziu Jána Amosa Komenského v Košiciach založila v školskom roku 1995/96 Mgr. Alena Csajková (Popovičová), ktorá je dodnes jeho dirigentkou. V súčasnosti tvorí zbor spolu 80 členov, ktorých vekových priemer sa pohybuje od 12 do 20 rokov. Jeho repertoár je tvorený prevažne sakrálnymi skladbami, ktoré sa v podaní mladých interpretov tešia veľkej obľube na koncertoch v Košiciach, na Slovensku i v zahraničí. Dňa 7. mája 2001 dostal spevokol ocenenie, Cenu mesta Košice, za šírenie dobrého mena doma
i v zahraničí, za umeleckú činnosť a zachovávanie kultúrneho bohatstva, za upevňovanie ekumenického života v meste i mimo neho, za duchovné obohacovanie a vedenie mladej generácie k zachovávaniu tradícií. V roku 2015 dirigentka zboru získala Cenu primátora mesta Košice za odborné umelecké a pedagogické vedenie mladej generácie k duchovným a kultúrnym hodnotám. Spevácky zbor sa na Dni otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky 2019 okrem iného predstaví i výberom z nového repertoáru.

Tanečná škola ANGEL DANCE SCHOOL pôsobí na tanečnej scéne úspešne už druhý rok na viacerých mestských sídliskách. Zakladateľmi sú manželia Dominika a Stanislav Angelovičovci. V súčasnosti tvorí tanečnú školu 180 detí vo veku 3 – 16 rokov. Hlavnou myšlienkou tanečnej školy je rozvíjať tanečný a pohybový potenciál detí, vytvoriť príjemnú atmosféru počas každej tanečnej hodiny, učiť deti s láskou a radosťou a v neposlednom rade vytvoriť u detí pozitívny vzťah k pohybu a tancu. Ambíciou tanečnej školy je poskytovať deťom kvalitné hodiny tanca prostredníctvom školených a kvalifikovaných lektorov a postupne zužitkovať schopnosti detí na celoslovenských, ale i medzinárodných tanečných súťažiach. Venuje sa predovšetkým tanečným štýlom disco dance, gymnastike a baletu. V máji 2019 sa zúčastnili natáčania filmu Baby ježibaby. Za dva roky existencie si všetky detičky vytancovali dokopy 46 zlatých umiestnení. Na DOD Ústavného súdu Slovenskej republiky si pre návštevníkov každej vekovej kategórie pripravili pútavý program, ktorý predvedú ich šikovné deti.

GYMPOSBAND (pôvodne GenerationGP9) vznikli, keď sa v roku 2016 členmi hudobného krúžku na Gymnáziu, Poštová 9, Košice, stali vtedajší prváci. Priniesli nové zručnosti, krásne hlasy, skúsenosť mladých a ambicióznych hudobníkov. Prvé spoločné vystúpenie bolo na vianočnom posedení, neskôr sa už objavili pred viac ako 200-členným obecenstvom na plese. Zožali veľký úspech a neutíchajúci potlesk. Odvtedy neustále rozširujú svoj repertoár s multižánrovým zameraním. Prinášajú niečo pre rovesníkov, ale aj pre svojich pedagógov. Za sebou majú už aj prvé veľké úspechy – na 13. ročníku celomestskej súťaže „Spev bez hraníc“, ktorá sa konala 25. júna 2019 v Košiciach získali 1. miesto v kategórii Spevácke zbory a hudobné skupiny. Program DOD Ústavného súdu Slovenskej republiky obohatia aj tento rok.

POP BAND je zoskupenie mladých študentov košického konzervatória, ktoré s aktívnou podporou pedagógov a veľkou chuťou tvoriť vlastné skladby. Pracuje tiež s novými nápadmi na úpravu už existujúcich skladieb. Jeho repertoár teda pozostáva z vlastných kompozícií a hitov, ktoré možno každý deň počuť v rádiu. Štýlovo toto zoskupenie zotrváva v štýle Pop a RnB hudby s vplyvmi funky obohatenom o improvizácie. Na pódiu prináša energiu a entuziazmus. Súbor pracuje pod odborným vedením pedagógov Viery Drietomskej a Jána Kopčáka.

SLÁČIKOVÉ KVARTETO je komorné zoskupenie študentov, ktoré pracuje pod vedením pedagóga M. Červenáka. Súbor pravidelne účinkuje na školských, výchovných a reprezentačných koncertoch. Zúčastňuje sa rôznych súťaží a taktiež mnohých kultúrno-spoločenských podujatí. Repertoár tohto zoskupenia je v prevažnej miere klasický.

SAXOFÓNOVÉ KVARTETO je zoskupenie, ktoré pracuje pod vedením M. Šveca. Jeho repertoár je veľmi rôznorodý, a preto produkcie tohto zoskupenia sú veľmi atraktívne a pôsobivé na publikum. Zoskupenie pravidelne účinkuje na školských, výchovných a reprezentačných koncertoch. Zúčastňuje sa rôznych súťaží a taktiež mnohých kultúrno-spoločenských podujatí.


organizačný tím DOD 2019
(profily autorizovali účinkujúci)

Dátum vytvorenia: 2. 9. 2019
Dátum aktualizácie: 24. 9. 2019