Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
organizovala v rámci dňa otvorených dverí
Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Literárnu súťaž na tému: Keby som bol sudcom ústavného súdu...“ a
Výtvarnú súťaž na tému: Na váhach spravodlivosti

 

  literárna súťaž výtvarná súťaž
1. miesto: Richard Vajda zobraziť Bernadeta Tóthová zobraziť
2. miesto: Slávka Jalčová zobraziť Samuel Ščerbák zobraziť
3. miesto: Natália Hoppanová zobraziť Sergej Kompuš
Anna Sofia Kavcová
zobraziť
zobraziť
 

Výherné práce sú uverejnené v podobe, v ktorej boli doručené Ústavnému súdu Slovenskej republiky.

   

 

 

Video z DOD 2019

 

Dátum vytvorenia: 30. 8. 2019
Dátum aktualizácie: 24. 3. 2020