poznámka: Všetky uvedené sumy sú vrátane DPH.
Create Date: 1. 12. 2020
Last Modified: 1. 12. 2020