poznámka: Všetky uvedené sumy sú vrátane DPH, okrem plnení osobitne uvedených v časti „Predmet“.
Create Date: 1. 12. 2020
Last Modified: 3. 10. 2023