Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri obstarávaní tovarov, stavebných prác alebo služieb je povinná postupovať v súlade s uvedeným zákonom.  

A. Elektronické aukcie

Dátum vykonaniaPredmetÚspešný uchádzač
22. 03. 2012Hygienické potrebyTATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, Bulharská 40, 917 02 Trnava
22. 03. 2012Kancelárske potreby a obálkyLamitec, spol. s r. o., Plynárenská 2, Bratislava
26. 06. 2012Dodávka zemného plynuRWE GAS Slovensko s.r.o., Hollého 3, Košice
18. 07. 2012Servis motorových vozidielAUTO GABRIEL, s. r. o. Košice, Ul. Osloboditeľov 70,      040 17  Košice

B. Uskutočnené verejné obstarávania

                                 (okrem zákazok s nízkymi hodnotami)

Dátum ukončeniaSprPredmetÚspešný uchádzačMetódaHodnota v EUR s DPH
05. 01. 20121104/2011Obnova služieb technickej podporyORACLE Slovensko, s. r. o., Galvaniho 17/A, Bratislavapodprahová30 526,75
05. 01. 20121111/2011UpratovanieTOPPRO, s. r. o., Liesková 20, Košicepodprahová14 125,00
h5. Vestník č. 88/2012 zo dňa 9. 5. 2012 pod značkou
05199 - MST - dodávka zemného plynu


|

Dátum ukončeniaSprPredmetÚspešný uchádzačMetódaHodnota v EUR s DPH
16. 07. 2012272/2012Dodávka zemného plynuRWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91  Košicepodlimitná117 086,52
h5. Vestník č. 98/2012 zo dňa 23. 5. 2012 pod značkou
05823 - WYS - služby mobilného operátora
Dátum ukončeniaSprPredmetÚspešný uchádzačMetódaHodnota v EUR s DPH
16. 07. 2012569/2012Komplexné služby mobilného operátoraOrange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09  Bratislavapodprahová25 253,79
h5. Vestník č. 104/2012 zo dňa 31. 05. 2012 pod značkou
06078 - MSS - opravy, údržba, prehliadky a súvisiace služby pre služobné motorové vozidlá
Dátum ukončeniaSprPredmetÚspešný uchádzačMetódaHodnota v EUR s DPH
08. 08. 2012468/2012Servis motorových vozidielAUTO GABRIEL s.r.o. Košice, Ul. Osloboditeľov 70, 040 17  Košicepodlimitná110 400,00
Vestník č. 197/2012 zo dňa 11. 10. 2012 č. 11996 - WYT - osobné motorové vozidlo:

Vestník č. 185/2012 zo dňa 25. 9. 2012
11194 - WYS - upratovacie a čistiace služby:


Dátum ukončeniaSprPredmetÚspešný uchádzačMetódaHodnota v EUR s DPH
27. 12. 2012944/2012Upratovacie a čistiace práceTOPPRO, s.r.o. , Liesková 20, 040 01 Košicepodprahová26796,62
Vestník č. 244/2012 zo dňa 20. 12. 2012
15490 - MDS - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
  • prebiehajúce verejné obstarávanie
  • bližšie informácie dostupné v časti: Operačný program Informatizácia spoločnosti -> Elektronizácia služieb -> Podklady k verejnému obstarávaniu

C. Zákazky s nízkymi hodnotami

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovCreate Date: 10. 8. 2015
Last Modified: 10. 8. 2015