Ponúkané pracovné miesta

Pracovné miesto podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Popis voľného miesta Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do  Odkaz
Hlavný radca - Špecialista kybernetickej a informačnej bezpečnosti a riadenia rizík 19.12.2022 09.01.2023 zobraz
       
       
       

Iné:

Popis voľného miesta Dátum zverejnenia Dátum podania žiadosti do Odkaz
       

 

Create Date: 19. 6. 2015
Last Modified: 19. 12. 2022