Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

JÁN AUXT
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 4. júla 2002
Do: 4. júla 2014VIAC >>
JURAJ BABJAK
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 20. januára 2000
Do: 21. januára 2007VIAC >>
EDUARD BÁRÁNY
Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 20. januára 2000
Do: 21. januára 2007VIAC >>
ALEXANDER BRÖSTL
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 20. januára 2000
Do: 21. januára 2007VIAC >>
JÚLIUS ČERNÁK
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000VIAC >>
MILAN ČIČ
Akademik Slovenskej akadémie vied
Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000VIAC >>
ANNA DANIELČÁKOVÁ
Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000VIAC >>
Ľubomír Dobrík
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 1. marca 1997
Do: 29. februára 2016VIAC >>
JÁN DRGONEC
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000VIAC >>
JURAJ HORVÁTH
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 4. júla 2002
Do: 4. júla 2014VIAC >>
JÁN KLUČKA
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 21. januára 1993
Do: 30. apríla 2004VIAC >>
JÁN LUBY
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 4. júla 2002
Do: 4. júla 2014VIAC >>
JÁN MAZÁK
Sudca a predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 2000
Do: 30. septembra 2006VIAC >>
VIERA MRÁZOVÁ
Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000VIAC >>
ŠTEFAN OGURČÁK
Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Od: 22. januára 2000
Do: 21. januára 2007

VIAC >>
RICHARD RAPANT
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000VIAC >>
MILOŠ SEEMANN
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 28. februára 1997VIAC >>
TIBOR ŠAFÁRIK
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000VIAC >>
DANIEL ŠVÁBY
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 2000
Do: 30. apríla 2004VIAC >>
Dátum vytvorenia: 14. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 2. 3. 2016