Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období


Funkčné obdobie:

Funkčné obdobie 1993 - 2000

MILAN ČIČ
Akademik Slovenskej akadémie vied
Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000

VIAC >>
ŠTEFAN OGURČÁK
Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000
Sudca Ústavného súdu SR
Od: 22. januára 2000
Do: 21. januára 2007
VIAC >>
JÚLIUS ČERNÁK
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000

VIAC >>
ANNA DANIELČÁKOVÁ
Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000

VIAC >>
ĽUBOMÍR DOBRÍK
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 1. marca 1997
Do: 29. februára 2016

VIAC >>
JÁN DRGONEC
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000

VIAC >>
JÁN KLUČKA
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 21. januára 1993
Do: 30. apríla 2004

VIAC >>
VIERA MRÁZOVÁ
Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000

VIAC >>
RICHARD RAPANT
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000

VIAC >>
MILOŠ SEEMANN
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 28. februára 1997

VIAC >>
TIBOR ŠAFÁRIK
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000

VIAC >>

Funkčné obdobie 2000 - 2007

JÁN MAZÁK
Sudca a predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 2000
Do: 30. septembra 2006

VIAC >>
EDUARD BÁRÁNY
Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 20. januára 2000
Do: 21. januára 2007


VIAC >>
JÁN AUXT
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 4. júla 2002
Do: 4. júla 2014


VIAC >>
JURAJ BABJAK
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Od: 20. januára 2000
Do: 21. januára 2007


VIAC >>
ALEXANDER BRÖSTL
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
 
Od: 20. januára 2000
Do: 21. januára 2007

VIAC >>
ĽUBOMÍR DOBRÍK
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 1. marca 1997
Do: 29. februára 2016

VIAC >>
Ľudmila Gajdošíková
Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
Od: 22.januára 2000
Do: 21. januára 2007
Sudkyňa Ústavného súdu SR
od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019
VIAC >>
JURAJ HORVÁTH
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Od: 4. júla 2002
Do: 4. júla 2014

VIAC >>
JÁN KLUČKA
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 21. januára 1993
Do: 30. apríla 2004

VIAC >>
JÁN LUBY
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 4. júla 2002
Do: 4. júla 2014

VIAC >>
LAJOS MÉSZÁROS
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Od: 22. januára 2000
Do: 21. januára 2007
Sudca Ústavného súdu SR
Od: 16. februára 2007

VIAC >>
ŠTEFAN OGURČÁK
Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
Od: 22. januára 1993
Do: 21. januára 2000
Sudca Ústavného súdu SR
Od: 22. januára 2000
Do: 21. januára 2007
VIAC >>
DANIEL ŠVÁBY
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


Od: 22. januára 2000
Do: 30. apríla 2004

VIAC >>

Funkčné obdobie 2007 - 2019

Ivetta Macejková
Sudkyňa a predsedníčka
Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019
 

VIAC >>

Milan Ľalík
Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019
 

VIAC >>

Peter Brňák
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019


VIAC >>

Ľudmila Gajdošíková
Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
od: 22.januára 2000
do: 21. januára 2007
Sudkyňa Ústavného súdu SR
od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019
VIAC >>
Sergej Kohut
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019


VIAC >>

LAJOS MÉSZÁROS
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
od: 22. januára 2000
do: 21. januára 2007
Sudca Ústavného súdu SR
od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019
VIAC >>
Marianna Mochnáčová
Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019


VIAC >>

Ladislav Orosz
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019


VIAC >>

Rudolf Tkáčik
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky


od: 16. februára 2007
do: 16. februára 2019


VIAC >>

Dátum vytvorenia: 14. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 22. 2. 2019