Zoznam advokátov

Toto je len informatívny zoznam advokátov, ktorí prejavili záujem zastupovať účastníkov v konaniach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.
Zastupovať účastníkov v konaniach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky môžu všetci advokáti, ktorí sú zapísaní v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou a ktorým nebol pozastavený výkon advokácie.

 

Vyhľadávanie advokátov pre zastupovanie pred ústavným súdom

 

Dátum vytvorenia: 19. 6. 2015
Dátum aktualizácie: 5. 6. 2017